דיווחים בעקבות התפשטות וירוס הקורונה


בעקבות מצב החירום ובהתאם להוראות משרד הבריאות, להלן מספר הודעות לנפגעי פעולות האיבה לעניין: טיפולים בחמי מרפא, ביקורי התייחדות ואישורי חיים.​

חמי מרפא

חברת השטיח המעופף ביטלה את כל ההזמנות לבתי המלון ולטיפולים בחמי המרפא של נכי איבה עד לתאריך 1.5.2020.
ימי הזכאות לשהיה ולטיפולים הוחזרו ליתרת המכסה של הנכים.
כאשר תחודש האפשרות להזמנות דרך חברת השטיח המעופף, נוציא הודעה מסודרת.

הבאת בני משפחה שכולים מחו"ל (ביקורי התייחדות)

כל ביקורי ההתייחדות לחודשים מרץ, אפריל ומאי (2020) בוטלו. ביטולי הטיסות וההזמנות בבתי המלון נעשו בתיאום עם חברת השטיח המעופף ועם הנציגויות הישראליות ברחבי העולם.

אישורי חיים

מי שחי בחו"ל וצריך להגיש אישור חיים כדי להמשיך לקבל את הקצבה, ניתן להגיש לנו את אישורי החיים עד לחודש יוני 2020. 
אנו נמשיך לשלם את הקצבה למי שצריך להגיש לנו אישורי חיים עד לחודש יוני (מי שלא יגיש אישור עד יוני קצבתו תופסק).
אם מצב זה יימשך, נפרסם הנחיות מעודכנות בנוגע להגשת אישורי חיים.

לכל הנחיות הביטוח הלאומי בעקבות הקורונה לחצו כאן


בתקווה לימים שקטים ובריאים,
אגף נפגעי פעולות איבה.