תמיכות להנצחה קבוצתית שאושרו לשנת 2020


להלן רשימת התמיכות שאושרו ע"י וועדת התמיכה להנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה לשנת 2020:

לרשימה​