הגשת תביעה


תביעה למענק מיוחד או לקצבה מיוחדת תוכל להגיש במחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריך, על גבי טופס תביעה לתשלום מענק מיוחד / קצבה מיוחדת. יש לצרף תוכניות מפורטות לשימוש במענק או בקצבה ואת כל האישורים המתאימים.