דמי מחיה


נכה שתכנית הלימודים אינה מאפשרת לו לעבוד זכאי לדמי מחיה בזמן לימודיו, על פי דרגת הנכות והמצב המשפחתי.