החזר מס קנייה על רכישת ציוד לעסק


נכה בדרגת נכות של 25% או יותר, שאושר לו מסלול שיקום כלכלי בעסק עצמאי, זכאי להחזר חד-פעמי של מס קנייה על פריט אחד בלבד שנרכש עבור העסק. ההחזר מוגבל לציוד מסחרי הקשור ישירות למהות העסק, והוא נועד לשיקום כלכלי ראשון או לביסוס עסק קיים, המשמש לו כמקור פרנסה. ועדה מיוחדת תקבע את שיעור ההחזר ואת הציוד שעליו יחול ההחזר. למימוש הזכאות יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הקרוב לאזור מגוריך.