הטבות בנושאים רפואיים


 תשלום למוסד רפואי או לבית אבות

אלמן, אלמנה והורים שכולים הזקוקים לאשפוז במוסד בשל מצבם הרפואי או שהם נכנסים לבית אבות – תמומן החזקתם במוסד או בבית האבות, חלקה או כולה, אבל הם לא יקבלו תגמולים. שיעור המימון ייקבע על פי הכנסתם ומצבם המשפחתי.

אם הם נכנסים לבית אבות ונדרשים לשלם דמי כניסה, יקבלו השתתפות בשיעור שנקבע מעת לעת אך לא יותר מגובה דמי כניסה לאדם יחיד בחדר משותף עם דיירים אחרים, לפי תעריף של בית אבות שנקבע על ידי משרד הבריאות, ובתנאי שבבית האבות שהם מבקשים להיכנס אליו קיימת מחלקה לתשושים ולסיעודיים.

תשלום בעבור עזרה בפעולות יום יום עקב מגבלה רפואית (עזרת הזולת)

אלמן, אלמנה והורים שכולים, שעקב מגבלה רפואית זקוקים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום יום, יקבלו תוספת על תגמוליהם למימון חלקי של ההוצאות המיוחדות הקשורות במצבם. שיעור התשלום בעבור עזרת הזולת ייקבע על פי אישור רפואי ולפי הכנסות המשפחה ואפשרויות בני המשפחה לעזור להם.

ביטוח בריאות

אלמנות והורים שכולים שאינם מבוטחים בביטוח בריאות – ינוכה מס בריאות מהתגמול המשולם להם, כדי לשמור על זכויותיהם כמבוטחים בביטוח בריאות.

נסיעות לטיפול רפואי

בני משפחה שכולה (הורים ואלמן/ה) כאמור לעיל, שאינם יכולים מטעמים רפואיים לנסוע בתחבורה ציבורית, זכאים למימון מלא להוצאות נסיעה במונית ו/או באמבולנס לטיפול רפואי בלבד (בבית חולים או מרפאת מומחים הקרובה למקום המגורים). החזר ההוצאה מותנה באי קבלת סיוע מהמוסד ברכישת רכב אישי ב-4 השנים האחרונות (להורים- 5 שנים)  ובהגבלה בשימוש בתחבורה ציבורית. מספר הנסיעות עד 10 בחודש (5 הלוך וחזור).

מכשירים רפואיים

אלמן, אלמנה והורה זכאי להשתתפות ברכישה או בהשכרה של מכשירים רפואיים בהתאם לרשימה המאושרת על ידי אגף השיקום וכהשלמה לזכאות מהביטוח המשלים/משרד הבריאות.

הורה השוהה במוסד סיעודי פטור מהשתתפות עצמית.

תרופות

אלמן, אלמנה והורים שכולים שהינם חולים כרוניים או הסובלים ממחלות ממושכות, זכאים למלוא המימון לתרופות כימיות, הנרכשות בבית מרקחת פרטי או בקופות חולים על פי מרשם רפואי.
במקרים בהם נרכשות התרופות בבתי מרקחת פרטיים, המימון יינתן כנגד אישור שהתרופה אינה ממומנת על ידי קופת חולים.
תוספי מזון וויטמינים אינם נחשבים לתרופה, אלא אם כן הויטמינים נרכשו בהוראת הרופא המטפל כטיפול רפואי במחלה ובתנאים מסוימים.
הסיוע במימון תרופות להורים שכולים מגולם בקצבה החודשית. הורים שלהם הוצאות שנתיות לתרופות הגבוהות מסכום הגילום יוכלו לקבל החזר על הסכום שמעבר, על בסיס אישור רפואי וקבלות שיוגשו לפקיד השיקום.

התייעצות רפואית

פונים הסובלים ממחלה כרונית, או הנזקקים להתערבות כירורגית, זכאים למימון התייעצות רפואית עם רופא מומחה בלבד, אחת לשנה, למחלות המצריכות טיפול רפואי ממושך או התערבות כירורגית. החזר התשלום יינתן כנגד חשבונית מס/קבלה.

מוצרי ספיגה למבוגרים

הורים שכולים, אלמן או אלמנה הצורכים מוצרי ספיגה ופדים עקב אי שליטה בסוגרים, זכאים למימון בסכום חודשי מרבי. המימון מותנה באישור רפואי.

נעליים אורתופדיות

פונים הזקוקים לנעליים אורתופדיות על סמך המלצת רופא והמיוצרות במכון מיוחד למכשירים אורתופדיים, ישולם להם החזר בניכוי השתתפות עצמית. המימון הוא חד שנתי ומותנה באישור רפואי ובקבלה.

טיפולים ברפואה משלימה

הורה זכאי להשתתפות במימון טיפולים ברפואה משלימה על פי אישור והמלצת רופא מטפל ועד עשרים טיפולים. ההחזר יינתן עבור טיפולים אלטרנטיביים המוכרים ברפואה המשלימה בקופת חולים.

לא נדרש מיצוי הזכויות בקופות החולים ו/או ביטוח משלים.

החלמה לאחר אשפוז

אלמן, אלמנה והורה שכול לאחר אשפוז של ארבעה לילות לפחות בבית חולים או לאחר טיפולים כימותרפיים או הקרנות, זכאי למימון שהות בבית מלון בארץ לתקופה של עד שבעה ימים פעם אחת בשנה על פי תעריפי האגף. ניתן לממש הטבה זו עד שישה שבועות מסיום האשפוז.

ניתוח פרטי – הורה שכול

השתתפות במימון ניתוח פרטי תינתן לניתוח המתבצע במימון ההורה ושאינו במסגרת קופת החולים ולאחר מיצוי הזכאות במסגרת סל הבריאות וקופת חולים על פי הסכום שנקבע באגף (לא תינתן השתתפות למימון ניתוח קוסמטי).

עדשות ראייה

פונים הנזקקים לעדשות מיוחדות למשקפיים או לעדשות מגע עקב ניתוח עיניים או מחלת עיניים כרונית זכאים להשתתפות בהוצאה, כנגד הצגת קבלות במקור עבור העדשות בלבד וכנגד אישור רופא עיניים על מהות המחלה והצורך במשקפיים הנובע מהניתוח או המחלה (לגבי מימון ראשון), או אישור רופא לגבי הצורך בהחלפה (בהחלפה).

עדשות טלסקופיות ועדשות מיקרוסקופיות

אלמן, אלמנה והורה שכול בעל תעודת עיוור או בעל לקות ראייה חמורה זכאי להשתתפות במימון העדשות, בניכוי ההשתתפות הניתנת על ידי משרד הרווחה והשירות לעיוור.

לחצן מצוקה

אלמן, אלמנה והורים שכולים הסובלים ממחלות כרוניות (על פי אישור רפואי), או בודדים מגיל 65 ומעלה, או זוג הורים מגיל 70 ומעלה, זכאים למימון השתתפות בהתקנת לחצני מצוקה ולאחזקתם.

שירות טיפול נמרץ לב וקרדיופון

אלמן, אלמנה והורים שכולים הסובלים מבעיות לחץ דם ולב ונזקקים לשירותי טיפול נמרץ לב וקרדיופון, זכאים להשתתפות במימון התקשרות עם חברה המספקת את השירות. גובה המימון נקבע מעת לעת.

טיפולי שיניים

למימוש הטבה זו יש לפנות מראש לפקיד השיקום עם תכנית טיפול והצעת מחיר מפורטים.

התכנית תופנה לבדיקת יועץ מומחה לגבי סבירות התכנית ועלותה.

הורים שכולים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים בגובה 50% מההוצאה הממשית כנגד קבלות מקוריות שזמן פירעונן חלף ועד שנה מיום ההוצאה בפועל.

אלמן ואלמנה זכאים להשתתפות במימון טיפול שיניים בגובה 50% מההוצאה הממשית כנגד קבלות מקוריות ועד 15,000 ₪ לשנה.

יתום עד גיל 18 זכאים להחזר עד 50% מהתשלום בפועל ועד 4000 ₪ בשנה.

יתום בגילאי 18-21 זכאי, עפ"י הוראה מיוחדת המשתנה מעת לעת, להחזר בגובה 50% מההוצאה בפועל ועד ל-7500 ₪ ל-3 שנים סה"כ.

טיפולי פוריות

הורים זכאים להשתתפות במימון טיפולי פוריות לאחר שמיצו את זכאותם בקופת חולים ובביטוח המשלים