לימודים וקריירה תעסוקתית


 אבחון לקות למידה והוראה מתקנת ליתומים

אבחון לקות למידה - המוסד משתתף במימון אבחון לקות למידה ליתום עד גיל 21, על פי המלצת גורם מקצועי. האבחון ייעשה על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי הנמצא בפיקוח, או על ידי פסיכולוגים מומחים ומורשים לאבחון. המימון מוגבל ל-4 אבחונים לכל היותר, על פי הצורך.

ליתום מעל גיל 21 ניתן לאשר אבחון אחד, בתנאי שלא עבר 4 אבחונים.

הוראה מתקנת - יתום בגיל בית ספר יסודי ועד תיכון הסובל מלקות למידה וקיימת המלצה להוראה מתקנת עבורו ואין בבית הספר או בקהילה שירות זה, זכאי ל-18 שעות לימוד בחודש לכל היותר, על פי התעריף שנקבע ולתקופה של עד שנתיים ממועד אישור הזכאות.

 תשלום לחונכים ליתומים

יתומים זכאים למימון עבור העסקת חונכים, כאשר החונך ממלא תפקידי ליווי חברתי ותמיכה רגשית, וזאת בתיאום עם פקיד השיקום ובעצתו.

 

השתתפות בהוצאות לימודים וחוגים

בתחילת כל שנת לימודים זכאים אלמן/ה המקבלים תגמולים והטבות, למענק שנתי לצורך השתתפות בהוצאות לימודים. המענק משולם עבור כל אחד מהילדים שהוכרו כיתומים, הלומדים במוסדות על יסודיים בכיתות ז' עד י"ב, וכן עבור השתתפות בחוגים ליתומים הלומדים בכיתות א' עד ו'.

הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה

אלמן, אלמנה ויתומים שלא מלאו להם 21 שנים ביום שהתייתמו ועדיין לא מלאו להם 30 שנים, זכאים למימון אבחון מקצועי, מכינה והכשרה מקצועית עד שיסיימו את לימודי המקצוע, או למימון הלימודים להשכלה גבוהה עד קבלת התואר הראשון. המימון כולל שכר לימוד, מענק שנתי לספרים ודמי מחיה.

  • מי שהתייתמו אחרי גיל 21, או יתום שקיבל בעבר סיוע ברכישת רכב לשיקומו, ושיקומו נכשל זכאים למימון שכר לימוד בלבד להשכלה גבוהה או הכשרה מקצועית, וזאת עד גיל 30.
  • סיוע למימון לימודים בחו"ל לאלמנה וליתום יוענק במסגרת התנאים והבדיקות הנערכות ללומדים בארץ. המימון יינתן במטבע ישראלי.
  • הורים שכולים זכאים לקבל ייעוץ בבחירת מקצוע וסיוע במימון שכר לימוד, לרבות קורסים להכשרה מקצועית, קורס העשרה, לימודים אקדמיים ולימוד השפה העברית.

שיקום כלכלי עצמאי

הורים שכולים, אלמנות ויתומים המבקשים לבסס את עסקם העצמאי הקיים זכאים להלוואה, בכפוף לשיעורי ההלוואות המכסימליות שנקבעות מעת לעת.

 

שיקום תעסוקתי

הורים שכולים, אלמנות ויתומים זכאים לסיוע בהשמה בעבודה, באמצעות מחלקת השיקום במוסד.