שירותי ייעוץ וטיפול נפשי


  התערבות בשעת משבר וטיפול אישי

עובדי השיקום בסניפי המוסד (עובדים סוציאליים בעלי הכשרה מיוחדת) יוצרים קשר עם המשפחות מיד לאחר הפיגוע ועומדים לרשות הזכאים במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה הכרוכה בשיקומם מבחינה נפשית, חברתית ומשפחתית ובנוגע לדרכי מימוש הזכויות והשירותים השונים.

 

טיפול פסיכולוגי

בנוסף לייעוץ הנפשי הניתן על ידי עובדי השיקום, זכאים אלמן, אלמנה, יתומים, הורים שכולים ואחים שכולים למימון טיפול פסיכולוגי כאשר להערכת עובד השיקום טיפול זה יכול לסייע בשיפור מצבם הרגשי ותפקודם.

למימוש קבלת עזרת מחלקת השיקום במימון טיפול פסיכולוגי, על הזכאי להיפגש עם עובד השיקום שלו. מימון הטיפול מותנה בהסכמה בין הזכאי לבין עובד השיקום לגבי הבעיות הדורשות התייחסות, יעדי הטיפול, הערכת היכולת להיעזר בטיפול וסוג הטיפול הנדרש, וכן מומחיות המטפל.

הורים שכולים , אלמנות ויתומים עד גיל 30 זכאים לבחור בין טיפול פסיכולוגי לטיפול רגשי בתחומים הבאים :טיפול בבע"ח, רכיבה טיפולית, גינון או הידרותרפיה.

 שירותים תמיכתיים

השיקום מארגן קבוצות תמיכה טיפוליות לאלמנים/ות, להורים שכולים, אחים שכולים ויתומים, המיועדות לסייע למשתתפים בהתמודדות עם הקשיים המתעוררים בעקבות האובדן.הקבוצות מתקיימות ברוב הסניפים והפעלתן מותנית במספר המשתתפים.כמו כן מפעיל אגף השיקום מתנדבים למתן סיוע ותמיכה למשפחות השכולות.