תוספת למימון צרכים מיוחדים ("עזרת הזולת")


תוספת למימון צרכים מיוחדים תשלום לנכים על פי דרגת נכותם, גילם ומצבם המשפחתי כמפורט להלן:

שים לב!

אם התשלום נקבע על פי מצבך המשפחתי עליך להודיע למחלקת נפגעי פעולות האיבה על כל שינוי שחל במצבך המשפחתי.

 

כיצד מחושב התשלום?

הקריטריונים לתשלום התוספת מתבססים על חומרת הפגיעה ועל קשייו של הנכה בביצוע פעולות יום יומיות – כלומר עד כמה הוא תלוי בזולת כדי לבצע פעולות, כגון: אכילה, רחצה ועד. קושי זה נקבע על פי דרגת הנכות, המצב המשפחתי והגיל, והוא מבוטא באמצעות יחידה המכונה "משקולת", כמפורט בטבלאות להלן.

ערך המשקולת נכון לינואר 2011 הוא: 69.68 ₪.

 

מספר המשקולות שנקבעו לזכאי קובע את גובה התשלום שיקבל. התשלום הוא חודשי, והוא מיתוסף לתגמול הנכות שהנכה מקבל.

  1. תשלום בסיסי לפי דרגת הנכות

אחוזי נכות

משקולות

40%-49%

4

25%-49%

(לאישה המנהלת משק בית עצמאי)

6

50%-59%

6

60%-69%

8

70%-79%

10

80%-100%

12

 

ב.       תנאים מיוחדים המזכים בתוספת משקולות:

·         נכה שהתאלמן וכל עוד הוא אלמן, או נכה שהגיע לגיל פרישה, בדרגת נכות 50% עד 100%:

יקבלו תשלום כפול מהאמור בטבלה.

·         נכה שהגיע לגיל 70 ודרגת נכותו 50% עד 100%:

זכאי לתוספת של ארבע משקולות.

·         רווק אלמן או גרוש, שהוא הורה לילד עד גיל 15 (הוא הדין בנוגע לאישה נכה):

בדרגת נכות 40% עד 65% - 28 משקולות.

בדרגת נכות 66% עד 100% - 36 משקולות.

הורה לקטין שמלאו לו 15 וטרם מלאו לו 18 שנים, זכאי לתוספת של 23-31 משקולות, בהתאם לדרגת הנכות.

·         נשים בשלושת חודשי הריונן האחרונים ובמשך שישה חודשים לאחר הלידה:

בדרגת נכות 10% עד 19% (המקבלות תגמול חודשי) עקב פגיעה לוקומוטורית – 12 משקולות.

בדרגת נכות 20% עד 49% - 24 משקולות.

בדרגת נכות 50% עד 99% - 68 משקולות.

בדרגת נכות 100% -102 משקולות.

·         לפגוע לב בדרגת נכות 40% ויותר תשולם התוספת למימון צרכיו המיוחדים לפי דרגת נכותו הכוללת (לא רק אחוזי הנכות עקב פעולות איבה).

·         בן זוג של נכה שנפטר (אם הפטירה היא לא כתוצאה מהפגיעה), שזכאי לתגמול כפי שנקבע לבן זוגו טרם מותו, זכאי למספר המשקולות שנקבע לבן זוגו טרם פטירתו למשך שלוש שנים. אם בעת פטירתו היה הנכה בן 65, ושולם לו תשלום כפול – ישולם גם לבן הזוג התשלום הכפול.

 

ג.       תשלום לפי סוג הפגיעה – לנכים שאינם מעסיקים מלווה* ולפגיעות המפורטות להלן בלבד:

סוג הפגיעה

משקולות

 

נשוי

לא נשוי**

100%

המפלגה

24

12

 

 

 

קטועי רגל אחת ופגועי רגל שנייה

25

15

קטוע יד אחת ופגועי יד שנייה

26

18

פרפלגיה; קוודרופולגיה

32

22

עיוורון מלא***

60

32

 

 

 

 

100%

קטועי שתי רגליים מתחת לברך; פגועי כוויות

59

48

מיוחדת

המיפלגיה או קטועי שתי ידיים; פגיעת ראש עם שליטה על הסוגרים

90

74

פרפלגיה; קטועי שתי רגליים (לפחות אחת מעל לברך); פגיעת ראש עם חוסר שליטה על הסוגרים; קוודרופלגיה****

102

90

עיוורון מלא***

132

102

 

 

* נכה שאושרו לו שעות ליווי לפי משמרת (כל משמרת – 4 שעות ליווי) – יופחתו מהתשלום שהוא זכאי לו על פי הטבלה לעיל 7.5% עבור כל משמרת (בסוג הפגיעה קוודרופלגיה – 5.5% לכל משמרת).

** רווק, גרוש או אלמן.

***נכים עם עיוורון מלא שאין ברשותם כלב נחייה זכאים לתוספת של חמש משקולות.

****נכים עם סוג הפגיעה קוודרופלגיה, שמעסיקים מלווה 24 שעות ביממה, זכאים לתשלום על פי 60 משקולות (לא נשוי) או 68 משקולות (נשוי).

 

תוספת משקולות לסוגי הפגיעה המפורטים בטבלה:

 

נכים עם נכות נוספת של 100% על האמור בטבלה זכאים לתשלום מלא עבור נכות אחת, הגבוהה מבין השתיים, בתוספת 505 מהתשלום עבור הנכות השנייה, ובתנאי שאינם מקבלים תשלום נוסף בעד מלווים, משמרות או תוספת משקולות (מעבר למספר שנקבע לאותו סוג פגיעה).

·         גבר נשוי בדרגת נכות 100% ויותר שאשתו מאושפזת או שהיא נמצאת בשמירת היריון ועד שלושה חודשים לאחר הלידה – זכאי לתשלום כמו לא נשוי במצבו.

·         גבר נשוי בדרגת נכות 100% מיוחדת שאשתו הגיעה לגיל 40 – זכאי לתשלום כמו לא נשוי במצבו.

·         אישה נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת זכאית, מהחודש השישי להריונה, לתשלום כפול מאישה נשואה במצבה, עד מלאת לילדיה 15 שנים.

·         נכה גרוש בדרגת נכות 100% מיוחדת שהוא אב לילד עד גיל 15, זכאי לתוספת משקולות כמפורט להלן:

אם הילד ברשותו ומתגורר כמו – 30 משקולות.

אם הילד לא ברשותו 15 – משקולות.

·         נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת שנולדו לו תאומים או יותר, זכאי לתוספת 30 משקולות על האמור בטבלה, עד מלאת לילדים שנתיים.