שירותי ייעוץ וטיפול נפשי


טיפול נפשי

נוסף על הסיוע הנפשי הניתן על ידי עובדי השיקום, נכים המתקשים בתפקודם היום יומי זכאים למימון טיפול נפשי על ידי מטפלים (שאושרו למתן טיפול נפשי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי אגף השיקום), אם להערכת עובד השיקום הטיפול עשוי לשפר את מצבם הרגשי והתפקודי ולתרום להצלחת התכנית השיקומית.

מימון הטיפול מותנה בהסכמה בין הזכאי לבין עובד השיקום על הבעיות שבהן יש לטפל, על יעדי הטיפול, על הערכת היכולת להיעזר בטיפול וכן על סוג הטיפול, תדירותו ועל משך הטיפול. (משך הטיפול מוגבל בזמן).

זכאים להטבה זו:

  • בעלי דרגת נכות 10% עד 19% (למי שנפגע לפני 1.1.1996) ובעלי דרגת נכות 20% - 49%, שיש להם קשיי תפקוד הנובעים מנכותם המוכרת.
  • בעלי דרגת נכות 50% ויותר, או נכה שסובל מפגיעת ראש או נפש בעל דרגה 20% ויותר, אם נראה כי הטיפול בהם יסייע לשיפור תפקודם ותנאי חייהם או למניעת החמרתם.

לקבלת עזרה במימון הטיפול הנפשי על הזכאי לפנות למחלקת השיקום ולהיפגש עם עובד השיקום שלו. עם קבלת האישור יופנה הזכאי למטפל מוסמך, ששכרו ישולם ישירות על ידי מחלקת השיקום על פי תעריפי משרד האוצר לשירותים פסיכולוגיים. אם לקראת תום תקופת הטיפול שאושרה יתברר שיש צורך בהמשך הטיפול, ייבדק צורך זה.

פרויקטים שיקומיים לנכים פגועי נפש ופגועי ראש

חונכות ושיעורי עזר

נכים בדרגת נכות 20% ויותר הסובלים מפגיעה נפשית או מפגיעת ראש, או נכים בדרגת נכות 100% בכל סוגי הפגיעה אשר זקוקים לעזרה ולהכוונה מבחינה תפקודית וחברתית, זכאים לשירותי חונכות.

נכים כאלה אשר אינם ניתנים לשיקום מקצועי וזקוקים להעשרה אישית זכאים לשיעורי עזר.

דיור מוגן

דיור מוגן הוא מקום מגורים בקהילה עם השגחה וטיפול הניתן לנפגעי נפש או לפגועי ראש, שעל פי המלצת הרופא המטפל אינם מסוגלים להתגורר במגורים עצמאיים או במגורים במסגרת המשפחה.

הסיוע ניתן בתנאי שהנכה מסוגל לצאת מהדירה המוגנת ולשהות חצי יום במסגרת עיסוק מפרנס או תעסוקה מוגנת.

לקבלת סיוע זה יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הסמוך למקום המגורים.