רכב וניידות


רכב וניידות דמי נסיעה (למי שאינם זכאים לרכב רפואי)

נכה שאינו זכאי לרכב רפואי, זכאי לדמי נסיעה חודשיים קבועים כעזרה לצורך ניידותו, זאת אם אינו מקבל תשלום עבור אחזקת רכב או קצבת ניידות. לדמי הנסיעה זכאים נכים פגועי רגליים בדרגת נכות 19% עד 29% ופגועי גב, לב ועמוד שדרה בדרגת נכות 19% עד 39%. נכים בדרגת נכות 40% עד 49% זכאים לדמי נסיעה בשיעור 25% מדמי אחזקת רכב שירות לעובדי מדינה. פגועי לב בדרגת נכות 19% ויותר – זכאים לדמי נסיעה בהתאם לדרגת נכותם הכוללת.גובה התשלום נקבע על פי דרגת הנכות (237 ₪ עד 255 ₪) ומשולם בתגמול החודשי.

שים לב! נכה בדרגת נכות 19%אשר שולם לו מענק חד פעמי, לא יהיה זכאי לדמי נסיעה.

סיוע ברכישת רכב רפואי במסגרת הזכויות והשירותים הניתנים לנכים עקב פעולות איבה מוענקת הטבה בנושא רכב רפואי וזאת בסיוע כספי לרכישת רכב רפואי או "רכב מדינה". כמו כן ניתן סיוע לאחזקת הרכב ולהחלפתו לבדיקת זכאות ומימוש סיוע ברכב יש לפנות למחלקת השיקום בסניף הסמוך למקום המגורים.
הזכאי לרכב רפואי יוכל לממש לראשונה את זכאותו, אם הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף, ורק לאחר שאושרה כשירותו לנהיגה על ידי המכון לבטיחות בדרכים (להלן:המרב"ד). הפנייה לבדיקת הנכה במרב"ד תיעשה לאחר חתימת הנכה על טופס ויתור סודיות רפואית. הנכה אחראי באופן אישי לבטח את רכבו הרפואי בביטוח חובה ובביטוח מקיף מלא אשר יכסה במלואו כל נזק לרכב.

זכאות לרכב יציג

מחירו של רכב מדגם מסוים חדש או לאחר שימוש מהווה אמת מידה כספית למתן סיוע לרכישת רכב רפואי או להחלפתו. דגם הרכב היציג נקבע מעת לעת על ידי משרד הביטחון. זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 1600 סמ"ק:

 • נכה המוכר בשל פגימות שונות ודרגת נכותו 50% ויותר.
 • נכה שדרגת נכותו המוכרת ללא שקלול היא 50% ויותר, וכל הפגימות הן במערכת הלוקומוטורית (עמוד שדרה, אגן הירכיים ורגליים).
 • נכה שדרגת נכותו המוכרת ללא שקלול היא 55% ויותר, ולפחות 10%מהם בשל פגימה במערכת הלוקומוטורית.
 • נכה פגוע רגל שדרגת נכותו 30%-49% בגין הגפיים התחתונות (רגליים) בלבד.
 • נכה פגוע עמוד שדרה שדרגת נכות המוכרת על איבר זה בלבד 30% לפחות, ולו נכות מוכרת נוספת של 10% לפחות בגין הגפיים התחתונות (רגליים).

זכאות לרכב רפואי בנפח 1601 סמ"ק:

נכה המוכר בשל פגימות שונות שדרגת נכותו 50% ויותר, מהם נכות מוכרת של 30% ויותר בגין פגיעה בגפה עליונה ימנית או נכות מוכרת של 20% ויותר בגין םגיעה בגפה עליונה שמאלית.

זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ"ק:

 • נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 50%-99% בגין פגיעה בגפיים התחתונות בלבד.
 • נכה פגוע יד שדרגת נכותו המוכרת בגין פגיעה ביד אחת בלבד היא 50% ויותר, וגילו מעל 50 שנה.
 • נכה פגוע ראש עם נזק מוחי או המיפלגיה ונכה המוכר בגין כוויות (או נזק ישיר של כוויות לאיברים שונים) בדרגת נכות מוכרת של 80% ויותר בגין כל אחת מפגימות אלה.
 • נכה פגוע עמוד שדרה שדרגת נכותו 100% בגין פגימה זו בלבד.
 • קטוע יד מתחת לגיל 50. זכאות לרכב בנפח מנוע 2001 סמ"ק:
 • קטוע רגל אשר נכותו בגין הקטיעה היא 50% ומעלה.
 • נכה קטוע יד אשר נכותו בגין הקטיעה היא 50%ומעלה, וגילו מעל 50 שנה.

זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 2002 סמ"ק:

 • נכים עיוורים שדרגת נכותם בגין העיוורון היא 100%+ (נכות מיוחדת), והם בעלי כלב נחייה.

זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 3800 סמ"ק:

 • נכה פגוע  רגל שפגיעתו ברגל אחת מקבילה לקטיעת רגל דרך פרק הירך, ונכותו המוכרת בגין פגימה זו בלבד היא 80% לפחות.
 • נכה פגוע שתי גפיים תחתונות שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעה בשתי הגפיים בלבד היא 100%.
 • נכה פגוע שתי גפיים עליונות שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעה בשתי הגפיים בלבד היא 100%.
 • נכים עיוורים שדרגת נכותם בגין העיוורון היא 100%+ (נכות מיוחדת), ואין ברשותם כלב נחייה.

זכאות לרכב רפואי "רכב מדינה"*:

 • נכה בעל נכות מיוחדת (100%+) בגין שיתוק (קוודרופלגיה, טטרופלגיה, פרפלגיה).
 • נכה קטוע שתי רגליים בעל נכות מיוחדת (100%+).
 • נכה קטוע או פגוע שתי ידיים בעל נכות מיוחדת (100%+).
 • נכה עיוור בעל נכות 100% מיוחדת.
 • עלות הרכב כולו היא במימון המוסד לביטוח לאומי, וכל הטיפולים השנתיים ישולמו לנכה כנגד חשבונית מס.
 • *הערה: המוסד לביטוח לאומי אינו מעניק רכב בבעלות מדינה, אלא בתנאים זהים לאלו של משרד הביטחון, והבעלות על הרכב היא של הזכאי.

זכאות לרכב רפואי לנכים בעלי נכות זמנית:

 • נכים זכאים לרכב רפואי, אם  תוקף דרגת הנכות של הפגימה המזכה ברכב רפואי הוא לתקופה של 30 חודש לפחות.
 • על אף האמור לעיל נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בגין פגימה זו היא 35%-49% או נכה שהוכר על פגימות שונות, ונכותו המוכרת 60% ויותר, זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע עד 1600 סמ"ק, אם דרגת נכותו נקבעה לתקופה של 12 חודשים לפחות, ורופא המוסד אישר כי ייוותרו לו אחוזי נכות מזכים לצמיתות.
 • נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בפגימה זו בלבד 50% ויותר, תוקף הנכות לתקופה של 12 חודשים לפחות, ורופא המוסד אישר כי ייוותרו לו לפחות 30% נכות לצמיתות על פגיעה ברגליים, זכאי לרכב בנפח 1601 סמ"ק.
 • רכישת רכב רפואי ראשון
 • נכה זכאי לרכוש רכב רפואי מכל סוג ודגם על פי בחירתו. גובה הסיוע הכספי של אגף שיקום לצורך רכישת הרכב הרפואי יהיה לפי מחיר הרכב הכולל אבזור בסיסי בלבד (כפי שהוגדר על ידי היבואן ושאינו מחייב תוספת תשלום מיוחדת) ולא יעלה על הסיוע הניתן לרכישת הרכב היציג שהנכה זכאי לו.

מימון מחיר הרכב

רכב רפואי ראשון לכלל הזכאים ימומן כך:

 • הלוואה עומדת בשיעור של 100% לכיסוי המסים על הרכב לפי הדגם היציג שהנכה זכאי לו;
 • מענק בגובה שני שלישים ממחיר הדגם היציג ללא מס.

מועד להחלפת רכב רפואי

נכה שבבעלותו רכב רפואי, זכאי להחליפו אחת לשלוש שנים וחצי (42 חודש).

מימון הרכב הרפואי החדש

 • התמורה ממכירת הרכב הרפואי היציג שבבעלות הנכה תשמש אותו למימון הרכב הרפואי החדש.
 • אגף השיקום יסייע בהחלפת הרכב החדש. הסיוע יינתן במענק על פי התחשיב כדלקמן:
 • נכה בעל רכב רפואי יציג או נכה שמחיר הרכב שברשותו על פי מחירון משרד הביטחון עולה על מחיר הרכב היציג המשומש – גובה הסיוע: סכום ההפרש שבין מחירו של רכב יציג חדש שהנכה זכאי לו למחירו של רכב יציג משומש על פי מחירון משרד הביטחון לרכב רפואי.
 • נכה בעל רכב רפואי שמחירו על פי מחירון משרד הביטחון נמוך ממחיר רכב יציג משומש – גובה הסיוע: סכום ההפרש שבין מחיר רכב יציג חדש שהנכה זכאי לו למחיר הרכב שברשותו על פי מחירון משרד הביטחון לרכב רפואי.
 • רכש הנכה רכב רפואי חדש שמחירו נמוך ממחיר רכב יציג חדש, סכום הסיוע יהיה עד גובה מחיר הרכב הנרכש.
  

סיוע בהחלפת רכב רפואי עקב ירידת ערך הרכב

סיוע נוסף בעת החלפת רכב יינתן לנכה אשר ערך רכבו הרפואי נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משרד הביטחון לרכב רפואי על פי קביעת שמאי רכב מטעם משרד הביטחון בלבד.

הסיוע יינתן בהלוואה.

תחשיב הסיוע

 • נכה שמחיר רכבו הרפואי המשומש שווה למחיר הרכב היציג המשומש או נמוך  ממנו, זכאי לסיוע בהלוואה בגובה סכום ההפרש שבין מחיר הרכב המשומש שבבעלותו על פי מחירון משרד הביטחון לרכב רפואי לבין מחיר הרכב כפי שנקבע על ידי השמאי.
 • נכה שמחיר רכבו הרפואי המשומש גבוה ממחיר הרכב היציג המשומש:
 • תחשיב הסיוע הנוסף ייעשה על פי שיעור ירידת הערך באחוזים של רכבו המשומש של הנכה, כפי שמאי הרכב.
 • סכום הסיוע ייקבע לפי אחוז ירידת הערך בהתאמה לרכב יציג, שהנכה זכאי לו.

אופן הטיפול במימוש הזכאות להחלפת רכב רפואי

למימוש הזכאות לרכב רפואי יפנה הנכה למחלקת השיקום בסניף המטפל בצירוף צילום רישיון נהיגה בתוקף וצילום רשיון הרכב הרפואי שברשותו.

אביזרי עזר לרכב רפואי

 • התאמת הרכב הרפואי שברשות הנכה על פי צרכיו הרפואיים תיעשה בכל עת שמתעוררת בעיה רפואית עקב הנכות המוכרת המחייבת מתן פתרון הולם ובאישור מראש של אגף השיקום.
 • לצורך התאמה של רכב רפואי למגבלות הנכה תיערך בדיקה על ידי מהנדס רכב מומחה בהתאמת כלי רכב לנכים. מהנדס הרכב ימליץ על השינויים שיש לבצע ברכב הנכה על מנת להתאימו לצרכיו.
 • אגף השיקום יבדוק את ההמלצות ויחליט אילו אביזרים יירכשו ואילו שינויים יבוצעו ברכב הנכה.
 • הנכה יתקין בעצמו, באחת ממכוני האבזור המורשים, את האביזר שנקבע לו על ידי המרב"ד, ואגף השיקום ישלם את ההחזר כנגד חשבונית מס.
 • נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי, אולם המכון לבטיחות בדרכים הגבילו עקב נכותו המוכרת לשימוש באביזר (לדוגמה, הגה כוח, גיר אוטומטי), זכאי למימון רכישה והתקנה של האביזר שצוין באישור המכון – אחת לחמש שנים.

רכב שיקומי

תשלום מסים לרכישת רכב שיקומי

נכה שדרגת נכותו 25% עד 49% שאינו זכאי לרכב רפואי, שבחר בתכנית שיקום כלכלי עצמאי או המשוקם בעבודה שכירה ואשר ביצוע תפקידו ועבודתו מצריכים רכב, יוכל להיעזר בתשלום מסים באופן חלקי לרכישתו של הרכב על פי החלטה של ועדת שיקום.

תשלום המסים הוא לרכב ראשון פרטי עד 1600 סמ"ק ומסחרי עד 2500 סמ"ק וכן לשני חידושים נוספים בלבד, אחת לחמש שנים או אחת לשלוש שנים, אם מדובר בשיקום בסיסי, ברכב שהוא מונית או ברכב להוראת נהיגה, ובניכוי המיסים החלים על הרכב הקודם לפי קביעת גובה המכס.

הסיוע לעיל יינתן בכפוף לנדרש על פי המפורט בהוראת משרד הביטחון מס' 61.01,60.01.

 

הלוואות לרכישת רכב ראשון ולחידוש משק כעזר לשיקום

אחוזי נכות

תשלום

20%-24%

עד 4,600 ש"חח לרכב ראשון ולחידוש

25%-34%

עד 6,200 ₪ לרכב ראשון ולחידוש

(למונית בלבד עד 14,500 ₪)

35%-49%

עד 9,200 ₪ לרכב ראשון ולחישוב

(למונית בלבד עד 14,500 ₪)

 

רכב רפואי המשמש אמצעי לשיקום

נכה הזכאי לרכב רפואי בהתאם להוראות ונוסף על כך זכאי לרכב שיקומי שיאושר לו במסגרת "מסלול" שיקומו, יהיה זכאי לקבלת סיוע המוסד לביטוח לאומי לרכב שיקומי אחד בהתאם לכללי הסיוע המוגדרים בהוראות.


רכישת רכב רפואי המשמש גם מונית

סיוע לרכישת רכב רפואי המשמש גם מונית יינתן לנכה הזכאי לרכב רפואי אשר בבעלותו "זכות ציבורית למונית".

רכישת רכב רפואי ראשון המשמש גם מונית


מימון המונית החדשה

מענק לתקופת השימוש – נכה שברשותו מונית זכאי לסיוע במענק על פי מספר השנים  שבהן החזיק במונית. גובה המענק יחושב כדלקמן:

 • נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 1600, 1601 סמ"ק – זכאי לקבל מענק בגובה של 12% מהמס החל על הרכב הפרטי בעבור כל שנה שבה החזיק במונית.
 • נכה הזכאי לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ"ק בעבור כל שנה שבה החזיק במונית.
 • בעבור כל חודש נוסף מעבר לשנה המלאה יקבל הנכה את החלק היחסי מסך כל המסים.

 החלפת הרכב הרפואי ששימש גם מונית – לרכב רפואי פרטי (כאשר הנכה מפסיק את השימוש ברכב כמונית)

 • נכה בעל רכב רפואי המשמש גם מונית זכאי להחליפו לרכב רפואי פרט י, אם חלפה התקופה הקבועה במסלול הסיוע להחלפת המונית.
 • הנכה יהיה זכאי לסיוע המשרד במענק ובהלוואה לרכישת הרכב הרפואי החדש.
 • גובה הסיוע יהיה ההפרש בין מחיר הרכב שהנכה רוכש למחיר הרכב הרפואי ששימש גם מונית על פי מחירון רכב רפואי. סכום הסיוע לא יעלה על סכום ההפרש שבין מחיר רכב יציג חדש שהנכה זכאי לו למחיר רכב רפואי ששימש גם מונית במחירון משרד הביטחון.
 
הסיוע יינתן באופן הבא: 85% במענק, 15% בהלוואה, וכן תינתן השתתפות המוסד לביטוח לאומי בתשלום המס החל על הרכב היציג החדש.
 • קבע שמאי רכב האמון על ביטוח לאומי כי ערך המונית הנמכרת נמוך ממחירה הנקוב במחירון משרד הביטחון לרכב רפואי, יינתן לנכה סיוע נוסף בהלוואה.
 • גובה ההלוואה יהיה ההפרש שבין מחיר המונית במחירון רכב רפואי למחיר המונית על פי קביעת השמאי.

רכב המשמש גם רכב מסחרי

נכה בעל זכאות לרכב רפואי יכול לרכוש רכב רפואי אשר ישמש גם כרכב מסחרי להובלת נוסעים או מטען.

הסיוע לרכישת רכב רפואי המשמש גם רכב מסחרי יינתן בתנאי שהרכב אושר כאמצעי שיקום על ידי אגף השיקום.

רכישת רכב ראשון המשמש גם רכב מסחרי

 • הנכה זכאי למענק בגובה 85% ממחיר הרכב שהוא רוכש. סכום המענק יהיה עד 85% ממחיר רכב רפואי יציג ללא מיסים וללא מע"מ שהנכה זכאי לו, בתוספת המסים החלים על הרכב המסחרי מדגם שנקבע מעת לעת על ידי משרד הביטחון – הנמוך מביניהם.
 • הנכה זכאי לסיוע נוסף בהלוואה לרכישת רכב רפואי המשמש גם כרכב מסחרי. גובה ההלוואה יהיה עד 15% ממחיר הרכב שהנכה רוכש ולא יעלה על 15% ממחיר הרכב היציג שהוא זכאי לו.
 • נכה המבקש סיוע כספי נוסף בהלוואה לצורך רכישת רכב רפואי המשמש גם כרכב מסחרי יפנה למחלקת השיקום בסניף המטפל.

השתתפות בביטוח לנכה הרוכש רכב לראשונה

 • נכה הרוכש רכב רפואי לראשונה זכאי למענק ביטוח רכב מתאריך הרישום המופיע ברישיון הרכב.
 • סכום המענק יהיה בהתאם למספר החודשים הנותר מתאריך רישום הרכב ועד לחודש דצמבר של אותה שנה.
 • מענק השתתפות בביטוח רכב משולם אחת לשנה בחודש דצמבר עבור השנה הבאה.

שינוי גובה ההשתתפות בביטוח בעקבות החלפת רכב

גובה ההשתתפות בביטוח רכב רפואי לנכה, ששונתה זכאותו לרכב בנפח מנוע אחר מהרכב הרפואי שהחזיק בו, יהיה על פי נפח המנוע החדש, ממועד ההחלפה של הרכב הרפואי.

דמי ניידות

לדמי ניידות זכאים גם מי שלא מימשו את זכאותם לרכב, והם ישולמו להם כאילו רכשו רכב.

גובה דמי הניידות

הבסיס לחישוב דמי הניידות הוא תשלום אחזקת רכב שירות לעובדי מדינה (500 ק"מ בחודש), והוא מורכב מהוצאות משתנות (מכסת קילומטרים לכל דרגת ניידות) ומהוצאות קבועות המשתנות מעת לעת על פי הוראות משרד האוצר.

 

דמי הניידות ניתנים על מנת לסייע לנכים במימון נסיעות לכל מטרה שהיא (עבודה, לימודים, ספורט ועוד), למעט נסיעות לטיפול רפואי בנכות המוכרת. כמו כן הם ניתנים לצורך טיפולים ותיקונים של הרכב הרפואי.

זכאות

 • נכים הזכאים לרכב רפואי על פי ההוראות זכאים לדמי ניידות מיום ישיבת הוועדה הרפואית שבה נקבעו אחוזי נכות זמנית או קבועה.
 • נכים הזכאים לפי קביעת ועדת חריגים לרכב רפואי המזכה בדמי ניידות גבוהים יותר מזכאותם הבסיסית יקבלו את דמי הניידות בהתאם לקביעה של ועדת חריגים.
 • דמי הניידות ניתנים לנכים הזכאים לרכב רפואי, גם אם אינם מחזיקים ברכב רפואי, וזאת לפי הרמה הנמוכה ביותר.
 • נכה מאושפז באופן קבוע שאין בבעלותו רכב רפואי, אינו זכאי לדמי ניידות.
 • נכה אינו זכאי לקבל תשלום על פי הוראה זו, אם הוא מקבל תשלום בעבור החזקת רכב או ניידות מהמוסד לביטוח לאומי בגין פגימה כלשהי.

דמי ניידות לנכים שהוקצה להם רכב התואם רכב בבעלות המדינה

נכה שאושר לו רכב רפואי ב"בעלות המדינה" זכאי לדמי ניידות על פי שלוש רמות בהתאם לסוג נכותו ויציאה לעבודה וללימודים.

דמי ניידות לנכה שדרגת נכותו פחתה

נכה שדרגת נכותו פחתה, והוא זכאי לדמי ניידות ברמה נמוכה יותר מזו המזכה ברכב רפואי.

נכה פגוע רגליים או נכה פגוע לב שדרגת נכותו פחתה, אולם היא עולה על 25% בגין הפגיעה ברגליים או בלב בלבד – בעלי רכב רפואי שאינם זכאים עוד לרכב זה עקב ההפחתה באחוזי נכות, ימשיכו לקבל דמי ניידות עד מלאות לרכב לתקופת שימוש של 42 חודשים.  תקופה זו תחושב מיום רכישת הרכב הרפואי האחרון.

אופן הביצוע

נכה אשר נקבעה לו דרגת נכות המזכה בדמי ניידות, יקבל דמי ניידות לפי רמה ב (בסיסית). וזאת כל עוד לא מימש את זכאותו לרכב רפואי.
עם מימוש הזכאות לרכב רפואי על ידי הנכה, תיבדק שנית רמת הניידות שהנכה זכאי לה. אם חל שינוי ברמת הניידות שהנכה זכאי לה, תעודכן רמת הניידות בהתאם לזכאות הנכה.

דמי ניידות - רכב רפואי

רמה

סכום בש"ח

ב

1144.5

ב+10%

1253.5

ג

1503.88

ד+10%

2266.6

ד+20%

2440.96

עיוורים ב+25%

2644.82

רמה 1

3393.5

רמה 2

4164.75

רמה 3

2070

השתתפות באגרת רישוי לרכב

כל נכה הזכאי לרכב רפואי זכאי להשתתפות באגרת רכב. סכום ההשתתפות המרבי משתנה בהתאם לדגם היציג שהוא זכאי לו ובהתאם להוצאה בפועל (הנמוך מבין השניים).

פטור מאגרת רכב

נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת כ-30% ויותר בגין הגפיים התחתונות (רגליים) בלבד ונכה המוכר בגין פגימות שונות ודרגת נכותו המוכרת 60% ויותר. זכאים לפטור מהאגרה לפי תקנה 1 לתקנות פטור התעבורה.

נכים העומדים בקריטריונים כאמור לעיל יפנו למשרד התחבורה בבקשה לקבל פטור מאגרת רישוי רכב, בצירוף אישור המוסד לביטוח לאומי על גובה אחוזי הנכות.

לימודי נהיגה

נכה זכאי לרכב רפואי, כשיר לנהיגה (על פי אישור המכון לבטיחות בדרכים), שאין ברשותו רישיון נהיגה, זכאי למימון של 60 שיעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה (טסט) של משרד התחבורה.
אגף השיקום רשאי לאשר תוספת של עד 40 שיעורי נהיגה נוספים ועד 3 מבחני נהיגה נוספים, וזאת בנסיבות חריגות.

נכה פגוע ראש הזכאי לרכב רפואי המתקשה בלימוד תאוריית הנהיגה זכאי למימון של עד 5 שיעורי לימוד תאוריה.
בן משפחה שאושר לשמש כנהג לנכה, ואין ברשותו רישיון נהיגה, זכאי למימון של עד 60 שיעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה.
בן משפחה אחד מקרבה ראשונה של נכה 100% מיוחד זכאי למימון של עד 60 שיעורי נהיגה ושני מבחני נהיגה.

תג חנייה

נכה פגוע רגליים שדרגת נכותו 30%ויותר בגין פגימה זו בלבד ונכה עיוור – זכאים לתג חנייה. אישור לקבל התו ממשרד התחבורה יין על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי בהתאם להנחיות משרד התחבורה.
נכה אשר אינו עומד בקריטריונים כאמור לעיל יוכל לפנות לוועדה לתגי חנייה במשרד התחבורה ולבקש כי יינתן לו תג חנייה. הפנייה תיעשה ישירות למשרד התחבורה.


השתתפות בהוצאות נסיעה לעיוורים

נכה עיוור בדרגת נכות 100% זכאי, נוסף על דמי הניידות הקבועים, להשתתפות בנסיעות לעבודה, ללימודים וכן למקום התנדבותו (אם הוא מתנדב באופן קבוע לפחות שלושה ימים בשבוע).

הנכה אחראי באופן אישי לבטח את רכבו הרפואי בביטוח חובה ובביטוח מקיף מלא אשר יכסה במלואו כל נזק לרכב.

זכאותו לרכב יציג

מחירו של רכב מדגם מסוים חדש או לאחר שימוש מהווה אמת מידה כספית למתן סיוע לרכישת רכב רפואי או להחלפתו.

דגם הרכב היציג נקבע מעת לעת על ידי משרד הביטחון.

זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 1600 סמ"ק:

 • נכה המוכר בשל פגימות שונות ודרגת נכותו 50% ויותר.
 • נכה שדרגת נכותו המוכרת ללא שקלול היא 50% ויותר, וכל הפגימות הן במערכת הלוקומוטורית (עמוד שדרה, אגן הירכיים ורגליים).
 • נכה שדרגת נכותו המוכרת ללא שקלול היא 55% ויותר, ולפחות 10%מהם בשל פגימה במערכת הלוקומוטורית.
 • נכה פגוע רגל שדרגת נכותו 30%-49% בגין הגפיים התחתונות (רגליים) בלבד.
 • נכה פגוע עמוד שדרה שדרגת נכות המוכרת על איבר זה בלבד 30% לפחות, ולו נכות מוכרת נוספת של 10% לפחות בגין הגפיים התחתונות (רגליים).

זכאות לרכב רפואי בנפח 1601 סמ"ק:

נכה המוכר בשל פגימות שונות שדרגת נכותו 50% ויותר, מהם נכות מוכרת של 30% ויותר בגין פגיעה בגפה עליונה ימנית או נכות מוכרת של 20% ויותר בגין םגיעה בגפה עליונה שמאלית.

זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 2000 סמ"ק:

 • נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת 50%-99% בגין פגיעה בגפיים התחתונות בלבד.
 • נכה פגוע יד שדרגת נכותו המוכרת בגין פגיעה ביד אחת בלבד היא 50% ויותר, וגילו מעל 50 שנה.
 • נכה פגוע ראש עם נזק מוחי או המיפלגיה ונכה המוכר בגין כוויות (או נזק ישיר של כוויות לאיברים שונים) בדרגת נכות מוכרת    של 80% ויותר בגין כל אחת מפגימות אלה.
 • נכה פגוע עמוד שדרה שדרגת נכותו 100% בגין פגימה זו בלבד.
 • קטוע יד מתחת לגיל 50.

זכאות לרכב בנפח מנוע 2001 סמ"ק:

*נכה קטוע רגל אשר נכותו בגין הקטיעה היא 50% ומעלה.

נכה קטוע יד אשר נכותו בגין הקטיעה היא 50%ומעלה, וגילו מעל 50 שנה.

זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 2002 סמ"ק:

נכים עיוורים שדרגת נכותם בגין העיוורון היא 100%+ (נכות מיוחדת), והם בעלי כלב נחייה.

זכאות לרכב רפואי בנפח מנוע 3800 סמ"ק:

 • נכה פגוע  רגל שפגיעתו ברגל אחת מקבילה לקטיעת רגל דרך פרק הירך, ונכותו המוכרת בגין פגימה זו בלבד היא 80% לפחות.
 • נכה פגוע שתי גפיים תחתונות שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעה בשתי הגפיים בלבד היא 100%.
 • נכה פגוע שתי גפיים עליונות שדרגת נכותו המוכרת בגין הפגיעה בשתי הגפיים בלבד היא 100%.
 • נכים עיוורים שדרגת נכותם בגין העיוורון היא 100%+ (נכות מיוחדת), ואין ברשותם כלב נחייה.

זכאות לרכב רפואי "רכב מדינה"*:

 • נכה בעל נכות מיוחדת (100%+) בגין שיתוק (קוודרופלגיה, טטרופלגיה, פרפלגיה).
 • נכה קטוע שתי רגליים בעל נכות מיוחדת (100%+).
 • נכה קטוע או פגוע שתי ידיים בעל נכות מיוחדת (100%+).
 • נכה עיוור בעל נכות 100% מיוחדת.

עלות הרכב כולו היא במימון המוסד לביטוח לאומי, וכל הטיפולים השנתיים ישולמו לנכה כנגד חשבונית מס.

הערה: המוסד לביטוח לאומי אינו מעניק רכב בבעלות מדינה, אלא בתנאים זהים לאלו של משרד הביטחון, והבעלות על הרכב היא של הזכאי.

זכאות לרכב רפואי לנכים בעלי נכות זמנית:

 •  נכים זכאים לרכב רפואי, אם  תוקף דרגת הנכות של הפגימה המזכה ברכב רפואי הוא לתקופה של 30 חודש לפחות.
על אף האמור לעיל נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בגין פגימה זו היא 35%-49% או נכה שהוכר על פגימות שונות, ונכותו המוכרת 60% ויותר, זכאי לרכב רפואי בנפח מנוע עד 1600 סמ"ק, אם דרגת נכותו נקבעה לתקופה של 12 חודשים לפחות, ורופא המוסד אישר כי ייוותרו לו אחוזי נכות מזכים לצמיתות.
 • נכה פגוע רגל שדרגת נכותו המוכרת בפגימה זו בלבד 50% ויותר, תוקף הנכות לתקופה של 12 חודשים לפחות, ורופא המוסד אישר כי ייוותרו לו לפחות 30% נכות לצמיתות על פגיעה ברגליים, זכאי לרכב בנפח 1601 סמ"ק.

רכישת רכב רפואי ראשון

נכה זכאי לרכוש רכב רפואי מכל סוג ודגם על פי בחירתו. גובה הסיוע הכספי של אגף שיקום לצורך רכישת הרכב הרפואי יהיה לפי מחיר הרכב הכולל אבזור בסיסי בלבד (כפי שהוגדר על ידי היבואן ושאינו מחייב תוספת תשלום מיוחדת) ולא יעלה על הסיוע הניתן לרכישת הרכב היציג שהנכה זכאי לו.

מימון מחיר הרכב

רכב רפואי ראשון לכלל הזכאים ימומן כך:

 • הלוואה עומדת בשיעור של 100% לכיסוי המסים על הרכב לפי הדגם היציג שהנכה זכאי לו;
 • מענק בגובה שני שלישים ממחיר הדגם היציג ללא מס.

מועד להחלפת רכב רפואי

נכה שבבעלותו רכב רפואי, זכאי להחליפו אחת לשלוש שנים וחצי (42 חודש).

מימון הרכב הרפואי החדש

 • התמורה ממכירת הרכב הרפואי היציג שבבעלות הנכה תשמש אותו למימון הרכב הרפואי החדש.
 • אגף השיקום יסייע בהחלפת הרכב החדש. הסיוע יינתן במענק על פי התחשיב כדלקמן:
 • נכה בעל רכב רפואי יציג או נכה שמחיר הרכב שברשותו על פי מחירון משרד הביטחון עולה על מחיר הרכב היציג המשומש – גובה הסיוע: סכום ההפרש שבין מחירו של רכב יציג חדש שהנכה זכאי לו למחירו של רכב יציג משומש על פי מחירון משרד הביטחון לרכב רפואי.
 • נכה בעל רכב רפואי שמחירו על פי מחירון משרד הביטחון נמוך ממחיר רכב יציג משומש – גובה הסיוע: סכום ההפרש שבין מחיר רכב יציג חדש שהנכה זכאי לו למחיר הרכב שברשותו על פי מחירון משרד הביטחון לרכב רפואי.
 • רכש הנכה רכב רפואי חדש שמחירו נמוך ממחיר רכב יציג חדש, סכום הסיוע יהיה עד גובה מחיר הרכב הנרכש.

סיוע בהחלפת רכב רפואי עקב ירידת ערך הרכב

סיוע נוסף בעת החלפת רכב יינתן לנכה אשר ערך רכבו הרפואי נמוך מהמחיר הנקוב במחירון משרד הביטחון לרכב רפואי על פי קביעת שמאי רכב מטעם משרד הביטחון בלבד. הסיוע יינתן בהלוואה.

תחשיב הסיוע

נכה שמחיר רכבו הרפואי המשומש שווה למחיר הרכב היציג המשומש או נמוך  ממנו, זכאי לסיוע בהלוואה בגובה סכום ההפרש שבין מחיר הרכב המשומש שבבעלותו על פי מחירון משרד הביטחון לרכב רפואי לבין מחיר הרכב כפי שנקבע על ידי השמאי.

נכה שמחיר רכבו הרפואי המשומש גבוה ממחיר הרכב היציג המשומש:

 • תחשיב הסיוע הנוסף ייעשה על פי שיעור ירידת הערך באחוזים של רכבו המשומש של הנכה, כפי שמאי הרכב.
 • סכום הסיוע ייקבע לפי אחוז ירידת הערך בהתאמה לרכב יציג, שהנכה זכאי לו.

אופן הטיפול במימוש הזכאות להחלפת רכב רפואי

למימוש הזכאות לרכב רפואי יפנה הנכה למחלקת השיקום בסניף המטפל בצירוף צילום רישיון נהיגה בתוקף וצילום רשיון הרכב הרפואי שברשותו.

אביזרי עזר לרכב רפואי

התאמת הרכב הרפואי שברשות הנכה על פי צרכיו הרפואיים תיעשה בכל עת שמתעוררת בעיה רפואית עקב הנכות המוכרת המחייבת מתן פתרון הולם ובאישור מראש של אגף השיקום.

לצורך התאמה של רכב רפואי למגבלות הנכה תיערך בדיקה על ידי מהנדס רכב מומחה בהתאמת כלי רכב לנכים. מהנדס הרכב ימליץ על השינויים שיש לבצע ברכב הנכה על מנת להתאימו לצרכיו.

אגף השיקום יבדוק את ההמלצות ויחליט אילו אביזרים יירכשו ואילו שינויים יבוצעו ברכב הנכה.

הנכה יתקין בעצמו, באחת ממכוני האבזור המורשים, את האביזר שנקבע לו על ידי המרב"ד, ואגף השיקום ישלם את ההחזר כנגד חשבונית מס.

נכה אשר אינו זכאי לרכב רפואי, אולם המכון לבטיחות בדרכים הגבילו עקב נכותו המוכרת לשימוש באביזר (לדוגמה, הגה כוח, גיר אוטומטי), זכאי למימון רכישה והתקנה של האביזר שצוין באישור המכון – אחת לחמש שנים.

רכב שיקומי

תשלום מסים לרכישת רכב שיקומי

נכה שדרגת נכותו 25% עד 49% שאינו זכאי לרכב רפואי, שבחר בתכנית שיקום כלכלי עצמאי או המשוקם בעבודה שכירה ואשר ביצוע תפקידו ועבודתו מצריכים רכב, יוכל להיעזר בתשלום מסים באופן חלקי לרכישתו של הרכב על פי החלטה של ועדת שיקום.

תשלום המסים הוא לרכב ראשון פרטי עד 1600 סמ"ק ומסחרי עד 2500 סמ"ק וכן לשני חידושים נוספים בלבד, אחת לחמש שנים או אחת לשלוש שנים, אם מדובר בשיקום בסיסי, ברכב שהוא מונית או ברכב להוראת נהיגה, ובניכוי המיסים החלים על הרכב הקודם לפי קביעת גובה המכס.

הסיוע לעיל יינתן בכפוף לנדרש על פי המפורט בהוראת משרד הביטחון מס' 61.01,60.01.