מימון טיפולי שיניים


למימון טיפולי שיניים זכאי נכה אשר נפגע בשיניו, ופגיעה זו הוכרה כפגיעת איבה.

כמו כן זכאי לטיפול שיניים כהטבה רפואית על פי התנאים הקבועים בהוראת נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת, נכה בדרגת 50% ויותר בגין פגיעת ראש ונכה עם פגיעה נפשית בדרגה 20% ויותר לצמיתות.

הטיפול יינתן על ידי רופאי שיניים במרפאות קופות החולים או על ידי רופא שיניים המופיעים ברשימה של משרד הביטחון (ניתן לקבל את הרשימה בסניפים).

אם בחרת בטיפול פרטי, ההחזר יהיה בהתאם לתעריפון שנקבע על ידי משרד הביטחון/קופת חולים.

לפני התחלת הטיפול יש להגיש תכנית טיפול למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הסמוך למקום מגוריך.