הטיפול בתביעות מתנדבים


תהליך הטיפול בתביעות מתנדבים לתגמולים מבוצע בכפוף להוראות המקובלות לגבי אישור תביעות ותשלום גמלאות לנפגעי עבודה.
דמי פגיעה למתנדבים בקיבוצים משולמים ישירות לנפגע ואינם מועברים לחשבון הקיבוץ, גם אם המתנדב ממשיך לשהות בקיבוץ לאחר הפגיעה.
תשלום דמי פגיעה למתנדב מחו"ל, שחזר לארצו וזכאי עדיין לדמי פגיעה, יועבר לכתובתו בחו"ל בהתאם לכללים בדבר העברת גמלאות לתושבי חו"ל.