פיצויים מצד שלישי


פגיעה במהלך פעולת התנדבות, המחייבת את הביטוח הלאומי בתשלום תגמול, ואשר נגרמה למתנדב על ידי צד שלישי (שאינו מעסיקו של המתנדב), מזכה את הביטוח הלאומי בפיצויים מהמזיק עבור התגמול ששולם על ידו למתנדב או שישולם לו בעתיד.