העברת הקצבה


הזכות לקצבת תלויים אינה עוברת בירושה ואינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול. זכאי לקצבה שמתגורר בקיבוץ, במושב שיתופי, תשולם קצבתו לקיבוץ / מושב על פי בקשתו.