טיפ בנושא זכויות בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה


על מנת לקבל פיצוי על אובדן כושר עבודה ב-3 החודשים שלאחר הפגיעה, יש להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה.

במידה שנותר נזק לאחר סיום תקופת אובדן כושר העבודה, יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.

לתשומת לבך, אישור התביעה לדמי פגיעה הוא תנאי הכרחי להתחלת הטיפול בתביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.