קצבאות נוספות שניתן להגיש


מקבל קצבת תלויים חודשית, שהכנסתו והכנסת בן זוגו נמוכות, רשאי לתבוע תוספת השלמת הכנסה.