שהות בחו"ל


מקבל קצבת תלויים השוהה בחו"ל וכן מי שהיגר מהארץ, חייבים להודיע למוסד בכתב על הנסיעה או ההגירה ולבקש את המשך תשלום הקצבה. אם אישר המוסד את המשך התשלום, תועבר הקצבה לחשבונך בארץ או בחו"ל על פי בקשתך.
תושבים זרים שזכאים לקצבת תלויים, תועבר הקצבה לחשבון הבנק שלהם בחו"ל.