דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

טיפול רפואי

מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה (מתאונת עבודה או מחלת מקצוע) זכאי לטיפול רפואי חינם - כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה. לשם קבלת הטיפול, על העובד השכיר לפנות לקופת חולים עם  טופס הפנייה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי בל /250 ; העובד העצמאי יקבל  טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת חולים בל/ 283.

סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על-ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.

 

מי נותן את הטיפול הרפואי?

את הטיפול הרפואי יתנו למבוטח קופות החולים בלבד (שירותי בריאות כללית, קופ"ח לאומית, קופ"ח מאוחדת וקופ"ח מכבי).
עזרה ראשונה (לרבות אשפוז ראשון) יתנו למבוטח גם מגן דוד אדום, בית חולים ומרפאה לרפואה דחופה, הקרובים אל מקום הפגיעה (אבל המשך הטיפול יינתן בקופות החולים). 

תהיה זכאי לטיפול רפואי רק באמצעות קופת חולים ( ולא באמצעות טיפול רפואי פרטי).

קווים מנחים לטיפול רפואי לנפגע בעבודה  אשר מבוטח בשירותי בריאות כללית.

למרות זאת, במקרים האלה תהיה זכאי לטיפול רפואי שלא באמצעות קופות החולים:

  1.  עזרה רפואית ראשונה ודחופה , כשאינך יכול לקבל את הטיפול באמצעות קופת החולים.
  2. החזר תשלום בשל טיפול שיניים - בתנאים הבאים:
    - רופא קופת חולים (רופא השירות) קובע את טיפול השיניים הסביר בהתאם לפגיעה.
    - החזר ההוצאות יהיה לפי תעריף קופת החולים.
    רצוי שתתאם את טיפולי השיניים עם קופת החולים לפני שאתה מתחיל לקבל את הטיפול,  כדי שתדע מראש אלו טיפולים תממן הקופה, ומה סכום ההחזר שתהיה זכאי לו לפי תעריף הקופה.
  3. טיפולרפואי  שהקופה הסכימה מראש ובכתב לממן אותו , על אף שלא נעשה במרפאותיה.

 

פינוי באמבולנס והעברה לטיפול רפואי ביום הפגיעה

 הביטוח הלאומי  מממן רק את הוצאות הפינוי וההעברה באמבולנס, שנעשו ביום הפגיעה בלבד, לצורך קבלת טיפול רפואי ראשוני עקב הפגיעה. לכן, אם פונית על ידי אמבולנס ביום הפגיעה, אנא  הצטייד בחשבונית המקורית עבור הפינוי באמבולנס, ופנה למחלקת נפגעי עבודה של הביטוח לאומי בסניף מגוריך, כדי לקבל את ההחזר. 

 

 

היקף הטיפול הרפואי

למידע נוסף

מי שהוכר כנפגע בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי לריפוי, החלמה ושיקום רפואי, בכל הקשור לפגיעתו זו, ורק כשהצורך בטיפול הוא עקב הליקויים שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי והוועדה הרפואית.

הריפוי, כולל אשפוז, לרבות אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית הנפגע, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים, אספקת מכשירים אורטופדיים, וכן אבזרים רפואיים אישיים וכל טיפול רפואי הנדרש לצורך ריפוי, החלמה ושיקום רפואי.

אישור על אי-כושר לעבודה

מבוטח שהפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, יקבל מקופת החולים תעודה רפואית על אי כושרו לעבודה.

את התעודה הרפואית יש למסור יחד עם התביעה לדמי פגיעה, לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו של המבוטח מוקדם ככל האפשר. קיימת אפשרות להגיש את התביעה גם באמצעות אתר האינטרנט.

על המבוטח למלא אחר כל הוראות הרופא בדבר הטיפול הרפואי. אם לא עשה כן, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלול ממנו את זכותו לגמלאות נפגעי עבודה.

טיפ בנושא נפגעי עבודה/ טיפול רפואי

החזר הוצאות ריפוי ניתן באמצעות קופת החולים שבה טופל המבוטח, לאחר הצגת אישור הכרה בתביעה מהביטוח לאומי שבו מצוינות האבחנות הרפואיות שהוכרו.

לא יוחזרו הוצאות עבור טיפול רפואי פרטי, לרבות טיפולי שיניים.

default

מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה (מתאונת עבודה או מחלת מקצוע) זכאי לטיפול רפואי חינם - כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה. לשם קבלת הטיפול, על העובד השכיר לפנות לקופת חולים עם  טופס הפנייה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי בל /250 ; העובד העצמאי יקבל  טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת חולים בל/ 283.

סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על-ידי הרופא המטפל במבוטח מטעם קופת חולים.

 

Please Wait