הסכמים עם קופות החולים


היקף הטיפול הרפואי נקבע על ידי רופא קופת החולים  
על פי החוק, כל הטיפול הרפואי הכלול בסל הבריאות יינתן על ידי קופות החולים. כל הטיפול הרפואי שאינו כלול בסל הבריאות יינתן על ידי קופות החולים בהתאם להסכמים שחתמו עם ביטוח לאומי. 
שימ לב, ניתן לערער לביטוח הלאומי על החלטת הרופא.

הסכם עם שירותי בריאות כללית

הסכם עם קופת חולים מאוחדת

הסכם עם לאומית שרותי בריאות

הסכם עם קופת חולים מכבי


שימו לב, קופות חולים לאומית, מאוחדת ומכבי, מטפלות בנפגעי עבודה בדומה לקווים המנחים שגובשו עם שירותי בריאות כללית.

בקווים המנחים תוכל למצוא את פירוט הטיפול הרפואי והוא מהווה הרחבה להסכמים.

קווים מנחים לטיפול רפואי לנפגע בעבודה אשר מבוטח בשירותי בריאות כללית