טיפ בנושא נפגעי עבודה/ טיפול רפואי


החזר הוצאות ריפוי ניתן באמצעות קופת החולים שבה טופל המבוטח, לאחר הצגת אישור הכרה בתביעה מהביטוח לאומי שבו מצוינות האבחנות הרפואיות שהוכרו.

לא יוחזרו הוצאות עבור טיפול רפואי פרטי, לרבות טיפולי שיניים.