איך להגיש תביעה לדמי אימוץ?


את התביעה אפשר להגיש מיד עם קבלת הילד בפועל לאומנה למטרת אימוץ - אין צורך להמתין עד למתן צו האימוץ מבית המשפט.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  1. תביעה לדמי אימוץ
  2. פירוט על הכנסות – עובד שכיר צריך לבקש מהמעסיק למלא את החלק בטופס התביעה המיועד למעסיק. אם היו שינויים בשכר ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה מסיבה רפואית או מסיבה אחרת, עליו לצרף אישור בהתאם לסיבה.
  3. אימוץ בחו"ל – יש לצרף מסמכי אימוץ מתורגמים באישור נוטריון, ולציין את מועד קבלת הילד.
  4. אימוץ בארץ  יש לצרף אישור מפקיד הרווחה בדבר מתן הודעת האימוץ. באישור צריך לרשום את חודש הלידה ושנת הלידה של הילד.

מסמכים נוספים שיש לצרף:

  • מי שהיה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי בשנתיים האחרונות  צריך להגיש אישור ממשרד הבריאות או ממשרד העבודה והרווחה על מקום ההכשרה או השיקום, ועל זמן ההכשרה או השיקום.
  • מי ששירתו בשירות הצבאי ב-22 החודשים שקדמו לאימוץ - יש לצרף תעודת שחרור מצה"ל.
  • מי ששירתו בשירות לאומי אזרחי ב-22 החודשים שקדמו לאימוץ - יש לצרף מסמך רשמי של רשות השירות האזרחי, אם הם סיימו שירות של 12 חודשים לפחות.
  • מי שיש לו פטור ממס הכנסה – יש לצרף את הפטור.

איך שולחים את המסמכים?

תוכלו לשלוח את טופס התביעה והמסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט, או להגיש אותם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
 
שימו לב, אם תגישו את התביעה לאחר שיחלפו 12 חודשים מיום הפסקת העבודה, אתם עשויים לאבד את זכאותכם לדמי אימוץ.