ציוד רפואי ושיקומי


מענקים לרכישת ציוד לנכים עיוורים

נכה עיוור בשתי עיניו בדרגת נכות 100% מיוחדת, זכאי למענק חד-פעמי ולמענקים שנתיים לרכישת ציוד ביתי ולתיקון הבית (נוסף על הסיוע במימון אבזרי עזר). נכה שלא קיבל בעבר סיוע לרכישת ציוד ביתי, זכאי למענק חד-פעמי ראשוני.

הציוד כולל: מקרר, מכונת כביסה, מכשירים לחימום ולקירור הבית, מערכת סטראופונית ומכונת גילוח.

 

מענקים לרכישת ציוד לנכים משותקים

נכה משותק בשתי רגליו,פרפלג או קוודרופלג, בדרגת נכות 100% מיוחדת זכאי למענק חד פעמי ולמענקים שנתיים לרכישת ציוד ביתי ולתיקון הבית (נוסף על הסיוע במימון אבזרי עזר). נכה שלא קיבל בעבר סיוע לרכישת ציוד ביתי זכאי למענק חד-פעמי ראשוני.
הציוד כולל מקרר, מכונת כביסה, מכשירים לחימום ולקירור הבית, מייבש כביסה, תנור בישול, אינטרקום, רשם-קול מנהלים ומיטה חשמלית.

למימוש זכאותך למענקים אלה, עליך לפנות אל מחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום מגוריך.

 

ציוד עזר מיוחד לנכים קשים

נכה שפגיעתו הוכרה כפגיעה קשה על פי המבחנים הקבועים בתקנות, זכאי לציוד עזר מיוחד כדי לסייע לו בתפקוד היום יומי. הזכאות היא למכשירים כגון; מיטה חשמלית, מכונת כביסה אוטומטית, מכונת גילוח חשמלית, מכשירים לקרור או חימום וכדומה.

פגיעות המוכרות כפגיעות קשות הן, בין היתר: פגועי גפיים, פגועי ראש בדרגת נכות 100%, פגועי גב ועמוד שדרה, בעלי כוויות נרחבות בדרגה של 80% ויותר וכדומה.

למימוש זכאותך לציוד עזר מיוחד, עליך לפנות אל מחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום מגוריך.

 

מענק שנתי לביגוד

מענק שנתי לרכישת ביגוד משולם על פי התנאים הבאים:

  • נכים המרכיבים תותבת, מכשיר אורתופדי ארוך או חגורה אורתופדית קבועה
  • נכים עם סוגי הפגיעה: פרפלגיה, קוודרופלגיה בדרגת 100% מיוחדת, קטועי שתי רגליים, קטועי שתי ידיים בדרגת 100% מיוחדת, עיוורים בדרגת נכות 100% מיוחדת, נכים עם פגיעה ביד ופגיעה ברגל שדרגת נכותם על כל איבר בנפרד היא 50% לפחות.

המענק משולם באופן אוטומטי עם התגמול המשולם מדי שנה בחודש יוני. גובה המענק נקבע על פי דרגת הנכות וסוג הפגיעה.

סכום המענק: 1,589 ש"ח - 4,810 ש"ח. 

 

נעליים מיוחדות/ אורתופדיות ומענק שנתי לנעליים

מענק נעליים משולם לנכים שלפגיעתם יש השלכה ישירה על מערכת התנועה. המענק מחושב על פי שלוש רמות התלויות בדרגת הנכות, בסוג הפגיעה ואם יש לנכה רכב רפואי או לא. תשלום המענק מותנה באישור רופא הביטוח הלאומי.

למענק זכאים נכים עם סוגי הפגיעה הבאים:

פגיעה ברגליים, עיוורון, פרפלגיה, קוודרופלגיה, המיפלגיה, טרשת נפוצה, מחלת שרירים, מחלת פרקים ועמוד שדרה.

המענק משולם באופן אוטומטי עם התגמול המשולם מדי שנה בחודש יולי.

סכום המענק: 782 ש"ח - 1,564 ש"ח

נכים שרופא הביטוח הלאומי אישר את זכאותם לנעליים מיוחדות או לנעליים אורתופדיות יוכלו לבחור אם לקבל מענק פעם בשנה או אם לקבל נעליים. נכה לא יהיה זכאי גם לנעליים וגם למענק לנעליים באותה שנת תקציב.

נכים המוכרים בגלל מחלת הסכרת בשיעור נכות של 65% לפחות, הסובלים מסיבוכים באזור כף הרגל, זכאים לנעלי סכרת מיוחדות. הזכאים לנעלי סכרת לא יוכלו להמיר את זכאותם למענק נעליים.

למימוש הזכאות לנעליים, עליך לפנות אל מחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הקרוב למקום מגוריך.​

 

מענק לציוד משתחק

נכה המוכר על אי-שליטה בסוגרים, זכאי למענק לציוד אישי יום-יומי, הכולל מיטה ובגדים תחתוניים.

רמת הזכאות למענק נקבעת על ידי רופא הביטוח הלאומי, בהתאם לפגיעה ולדרגת הנכות. המענק משולם מדי שנה בחודש יולי.  

סכום המענק:  908 ש"ח -  1,818 ש"ח