הטבות ומענקים

בנוסף לתגמול החודשי, הנכים זכאים לשירותים, הטבות ומענקים שונים, בהתאם לדרגת נכותם ואופי פציעתם.