טיפול ראשוני והוצאות רפואיות


כנפגע מפעולת איבה אתה זכאי למימון הטיפול בפגיעות שנגרמו לך כתוצאה מהפיגוע. הטיפול כולל: אשפוז, תרופות, אבזרים ומכשירים רפואיים, החלמה ושיקום.

הטיפול יכול להינתן לך ממגן דוד אדום, ומכל רופא וכל מוסד רפואי, הקרובים למקום הפיגוע ברגעים שלאחר הפציעה.

לאחר מכן, הטיפולים יינתנו בבתי חולים ממשלתיים ובקופות החולים, על סמך אישור הביטוח הלאומי, שהפגיעה הוכרה כפגיעה בפעולת איבה, וכן על סמך התחייבות כספית ממחלקת נפגעי פעולות איבה.

 

החזר בשל פינוי באמבולנס

אם פונית ממקום האירוע באמבולנס ונשלח אליך חשבון ממד"א, ייתכן ותהיה זכאי למימון הוצאה זו על ידי הביטוח הלאומי. לשם כך עליך ליצור קשר עם סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. תוכל לפנות לברר את זכאותך למימון הוצאה זו גם אם בחרת שלא להגיש תביעה להכרה כנפגע מפעולות איבה.

 

תשלום לבית חולים בשל הוצאות מיון

אם פונית או ניגשת אל חדר מיון בבית חולים בעקבות אירוע איבה, ונשלח אליך חיוב מבית החולים, תוכל לפנות אל סניף הביטוח הלאומי באזור מגוריך כדי לברר אם מגיע לך כיסוי בשל ההוצאה. הזכאות למימון ההוצאה הזאת אינה תלויה בהגשת תביעה להכרה כנפגע מפעולות איבה.

 

טיפול נפשי

בתקופות שבהן מתרחשים אירועי איבה מתמשכים (כגון מלחמה), או במקרים של פיגוע המוני, נפתחים באזורים הרלוונטיים מרכזי דחק ומרפאות לבריאות הנפש. אם במהלך תקופה כזו אתה מרגיש שאתה זקוק לסיוע נפשי, תוכל לפנות אל אחד ממרכזי הסיוע הקרובים למקום מגוריך. המרכזים השונים רשאים להעניק מספר מוגבל של טיפולים נפשיים. עם סיום מכסת הטיפולים, אם ברצונך שיבחנו את זכאותך להמשך הטיפול, יהיה עליך להגיש תביעה לביטוח הלאומי להכרה כנפגע איבה, כדי לקבוע את פגיעתך כפגיעת איבה, ואת המשך מימון הסיוע הנפשי.

 להמשך מימון הטיפולים הנפשיים זכאים:

  • נכים שנקבעה להם דרגת נכות 20% - 49% (ומי שנפגע לפני 1.1.1996 - אם דרגת נכותו 10% - 19%) שיש להם קשיי תפקוד, הנובעים מנכותם המוכרת.
  • בעלי דרגת נכות בשיעור של 50% ויותר, המתקשים בתפקודם מכל סיבה שהיא.
  • בני זוג או הורים של נכה בעל דרגת נכות בשיעור של 50% ויותר, או של נכה שסובל מפגיעת ראש או נפש, בעל דרגת נכות בשיעור של 20% ויותר - אם נראה כי הטיפול יסייע לשיפור תפקודם ותנאי חייהם או למניעת החמרה בהם.

 

החזר בשל אבזרים רפואיים שניזוקו

אם בעקבות אירוע איבה ניזוקו או אבדו לך אבזרים החיוניים לתפקודך: מכשירי שמיעה, שיניים תותבות , או משקפי ראייה, אתה יכולה לפנות אל מחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הקרוב למקום מגוריך ולבקש להגיש תביעה לצורך החזרים בשל אבזרים רפואיים.