הגשת תביעה להכרה כנפגע מפעולות איבה


כדי שתוכר כנפגע איבה, וכדי להיות זכאי לתגמול טיפול רפואי - עליך להגיש תביעה על גבי טופס "הודעה על פגיעה בפעולות איבה ותביעה לתגמול טיפול רפואי" למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.​

מה צריך לצרף לטופס התביעה

  • מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.
  • אישור מתחנת המשטרה המקומית. אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון - אישור מצה"ל.
  • תעודות רפואיות על אי-כושר לעבוד, חתומות בידי רופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך.
  • שכיר יצרף אישורים על שכרו בשלושת החודשים שלפני הפגיעה (יש לפרט כל חודש בנפרד, לרבות תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי ולביטוח בריאות).
  • עצמאי יצרף שומות ממס הכנסה לגבי השנה השוטפת והשנה שקדמה לפגיעתו, כדי להוכיח את שיעור הפגיעה בהכנסותיו.

 

מתי עלי להגיש את התביעה

את התביעה עליך להגיש בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה. תביעה שתוגש באיחור, תאושר על ידי הביטוח הלאומי לתקופה רטרואקטיבית של 12 חודשים, לכל היותר, לפני יום הגשת התביעה.
 

אישור התביעה על ידי הרשות המאשרת במשרד הביטחון

לאחר קבלת תביעתך בביטוח הלאומי, ישלח אותה הביטוח הלאומי אל הרשות המאשרת שבמשרד הביטחון. הרשות היא זאת שמוסמכת לאשר את פגיעתך כפגיעת איבה, ואישורה הוא תנאי מקדים לבדיקת זכאותך להטבות ולתגמולים מהביטוח הלאומי.
בעת שיתקבל אצלנו אישור הרשות לתביעתך, נטפל בזכויותך.

 

הגשת ערר על החלטת הרשות המאשרת

אם תביעתך נדחתה על ידי הרשות המאשרת, אתה רשאי לפנות לוועדת העררים ולהגיש ערר בכתב. את הערר יש להגיש בתוך 60 יום מקבלת ההודעה על החלטת הרשות.
הכתובת להגשת הערר: בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 64239.
החלטת הוועדה לעררים הינה סופית.