אופן הגשת תביעה


תביעה לקבלת מענק להורה מיועד, יש להגיש בתוך 18 חודשים מיום קבלת הילד למשמורתם של ההורים המיועדים

תביעה לקבלת דמי תקופת לידה והורות להורה מיועד, יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום קבלת הילד למשמורתם של ההורים המיועדים​