תנאי הזכאות


בת הזוג

  • תשלום דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו להיום הקובע, או 15 חודשים מתוך 22 שקדמו להיום הקובע - יזכה את האם המיועדת ואת האם הנושאת בדמי תקופת לידה והורות בעד 15 שבועות (105 יום)
  • תשלום דמי ביטוח בעד 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו להיום הקובע - יזכה את האם המיועדת ואת האם הנושאת בדמי תקופת לידה והורות בעד 8 שבועות (56 יום)

החודשים הבאים ייחשבו כחודשים ששולמו בעדם דמי ביטוח:

  • חודשים בהם עבדה כשכירה והמעסיק שילם עבורה דמי ביטוח, או חודשים שבהם היתה עצמאית ושילמה דמי ביטוח בעד עצמה
  • חודשים בהם קיבלה דמי לידה או דמי חופשה, דמי פגיעה, דמי אבטלה, דמי תאונה, גמלה לשמירת הריון או נכות מעבודה בשיעור 100%​
  • שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום
  • חודשים שבהם היתה בהכשרה מקצועית, אם עבדה כשכירה או כעצמאית 30 ימים רצופים לפני היום הקובע.
  • חודשים ששירתה בצבא סדיר ועבדה לאחריהם

בן הזוג 

  • תשלום דמי ביטוח מהכנסות כעובד שכיר או עצמאי, בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים או 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו להיום הקובע - יזכה את ההורה בדמי תקופת לידה והורות בעד 15 שבועות (105 יום)

שים לב - להורה מיועד עצמאי/ת יילקחו בחשבון רק תקופות העבודה שבעבורן שולמו דמי ביטוח