התנאי הראשון


 היא ילדה לך ילד

או

היא אשתך (לרבות ידועה בציבור שגרה עמך) שנה אחת לפחות.