התנאי השני


היא בת 45 שנים ומעלה

או

יש עמה ילד שלך.