התנאי השלישי


 

הכנסתה החודשית מעבודה ושלא מעבודה ברוטו מכל מקור אינה עולה על 6,766 ש"ח (החל ב- 01.01.2023):

  • הכנסות מעבודה - הכנסת בת הזוג, נבחנת מידי חודש בחודשו, ולכן כל תשלום נוסף בשכרה החודשי מעבודה (ברוטו), כגון הבראה, ביגוד וכד', עשוי להשפיע על הסכום שמותר לה להרוויח בחודש,
    ועל הזכאות של מקבל הקצבה לתוספת בעבור בת הזוג.
לחוזר מפורט על התשלום הנוסף לשכר החודשי
  • הכנסות נוספות שנלקחות בחשבון כגון: פנסיה, הכנסות מקצבאות, משכר דירה

או

היא בת 67 ומעלה.