התנאי השלישי


 

הכנסתה החודשית אינה עולה על 6,014 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
או

היא בת 65 ויותר, בהתאם לתאריך הלידה המפורט בטבלה שלהלן:

 

תאריך הלידה של בת הזוגגיל בת הזוג שבו הכנסותיה אינן נלקחות בחשבון
​עד יוני 1939
​65
​מיולי 1939 עד אוגוסט 1939
​65 ו-4 חודשים
​מספטמבר 1939 עד אפריל 1940
​65 ו-8 חודשים
​ממאי 1940 עד דצמבר 1940
​66
​מינואר 1941 עד אוגוסט 1941
​66 ו-4 חודשים
​מספטמבר 1941 עד אפריל 1942
​66 ו-8 חודשים
​ממאי 1942 ואילך
​67


לתשומת לבך, 

  • הכנסות מעבודה - הכנסת בת הזוג, נבחנת מידי חודש בחודשו, ולכן כל תשלום נוסף בשכרה החודשי מעבודה (ברוטו), כגון הבראה, ביגוד וכד', עשוי להשפיע על הסכום שמותר לה להרוויח בחודש, ועל הזכאות של מקבל הקצבה לתוספת בעבור בת הזוג.
לחוזר מפורט על התשלום הנוסף לשכר החודשי
  • הכנסות נוספות שנלקחות בחשבון כגון: פנסיה, הכנסות מקצבאות, משכר דירה.