התנאי הראשון


הוא בעלך (לרבות ידוע בציבור שגר עמך) שנה אחת לפחות.