התנאי השני


  • הוא בן 70 שנים ויותר

או

הוא בן 50 - 70 שנים, והכנסתו החודשית אינה עולה על 6,014 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

 

לתשומת לבך, 

  • הכנסות מעבודה - הכנסת בן הזוג, נבחנת מידי חודש בחודשו, ולכן כל תשלום נוסף בשכרו החודשי מעבודה (ברוטו), כגון הבראה, ביגוד וכד', עשוי להשפיע על הסכום שמותר לבן הזוג להרוויח בחודש, ועל הזכאות של מקבל הקצבה לתוספת בעבור בן הזוג.
לחוזר מפורט על התשלום הנוסף לשכר החודשי

  • הכנסות נוספות שנלקחות בחשבון: כגון: פנסיה, הכנסות מקצבאות, משכר דירה.