הגדרת בן זוג

כ"בן זוג" לעניין קצבת אזרח ותיק ייחשב תושב/ת ישראל נשוי או ידוע בציבור שעונה על שני התנאים האלה: