הגדרת בן זוג

כ"בן זוג" לעניין קצבת אזרח ותיק ייחשב תושב/ת ישראל שעונה על שני התנאים האלה: