תשלום הקצבההקצבה משולמת ב- 28 בחודש (עבור אותו החודש) לחשבון הבנק שלך בלבד או שלך ושל בן זוג, הורה, אח, אחות, בן או בת.

מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

  • אם נולדת לפני 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה בקצבה.
  • אם נולדת לאחר 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שלאחר החודש שבו הגעת לגיל המזכה בקצבה. אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה בקצבה. 

חבר קיבוץ או מושב שיתופי

אם אתה חבר קיבוץ או מושב שיתופי, תוכל לבקש שקצבתך תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

אם אתה שוהה במוסד

אם אתה נמצא במוסד, ועיקר החזקתך בו על חשבון גוף ציבורי, תחולק קצבתך, על פי בקשת הגוף הציבורי, בינך, בין הגוף הציבורי ובין ה"תלויים" בך.


אם אינך יכול לגבות את הקצבה

אם לדעת הביטוח הלאומי, אינך יכול לגבות את הקצבה, בשל הגבלות רפואיות, תשולם קצבתך למי שימנה הביטוח הלאומי לקבל אותה (הודעה על כך תימסר לך מראש).

שינוי מקום תשלום

ניתן לבקש לשנות את מקום תשלום הקצבה בכל עת בטופס הודעה על עדכון פרטים אישיים