קרן לפיתוח שירותים לנכים

בביטוח הלאומי מאמינים במימוש זכותם של אנשים עם מוגבלות לחיות חיים מלאים ככול האפשר ולממש את מרב הפוטנציאל הגלום בהם.

על פי תפיסת עולם זו הוקמה הקרן לפיתוח שירותים לנכים, אשר באמצעותה אנו גאים לסייע לחברות וארגונים המבקשים לפתח שירותים המובילים לשילובם של אנשים עם מוגבלות בקהילה ומעניקים להם דרך לשוויון הזדמנויות אמיתי.

הקרן תומכת ומסייעת בפיתוח שירותים בתחומי חינוך, שיקום, דיור, תעסוקה, פיתוח טכנולוגיה מסייעת, הכשרות ייעודיות להנגשה, פיתוח אתרי אינטרנט, ספורט ובילוי בשעות הפנאי.

ניתן להגיש בקשות באופן מקוון כמענה לקולות קוראים המתפרסמים בהתאם לתחומי הסיועאשר נקבעו בתכנית העבודה השנתית.