מקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות


לידיעתך, הגעת לארכיון של האתר.

סכום קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות עלה רטרואקטיבית מינואר 2021, כפי שמופיע בהמשך.

תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית יועבר אוטומטית לחשבון הבנק שלכם באופן הבא:

למי שהגיע לגיל הפרישה לפני ינואר 2021 ומקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות :

  1. הפרשים עבור חודשים ינואר עד יוני 2021, שולמו לכם במענקים בחודשים מרץ 2021 ויוני 2021.
  2. ב- 28.12.21 תקבלו הפרשים עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד דצמבר 2021, בסך 190 ש"ח עבור כל חודש, לנכים בכל הדרגות.
  3. בינואר 2022 תהיה העלאה נוספת של הקצבה בסך 284 ש"ח בחודש, לנכים בכל הדרגות.

 למי שהגיע לגיל הפרישה אחרי ינואר 2021 ומקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות:

תשלום הקצבה לתקופה הרטרואקטיבית יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלכם בשתי פעימות:

  1. ב- 28.11.21 תקבלו הפרשים עבור השלמת הקצבה לחודשים ינואר עד יוני 2021, בהתאם לזכאותכם לקצבה בחודשים אלה.
  2. ב-28.12.21 תקבלו הפרשים עבור השלמת הקצבה לחודשים יולי עד דצמבר 2021, בהתאם לזכאותכם לקצבה בחודשים אלה.
  3. מקצבת חודש ינואר 2022 תקבלו את סכום הקצבה החדשה (כפי שמפורט בעמודה האחרונה בטבלה).

סכום הקצבה ופירוט התשלומים:

דרגת  נכות (אי כושר)

הפרשים עבור חודשים
ינואר עד יוני 2021
 (תשלום ב-28.11.21)

הפרשים עבור חודשים
יולי עד 
דצמבר 2021
(תשלום ב-28.12.21)
סכום הקצבה
החדשה מינואר 2021
100% 1,134 ש"ח
(189 ש"ח בחודש)
2,274 ש"ח
(379 ש"ח בחודש)
3,700 ש"ח​
74%  834 ש"ח
(139 ש"ח בחודש)
   1,680 ש"ח
(280 ש"ח בחודש)
2,522 ש"ח​
65% 732 ש"ח
(122 ש"ח בחודש)

 1,476 ש"ח
(246 ש"ח בחודש)

2,273 ש"ח​
60%

 678 ש"ח

(113 ש"ח בחודש)

     1,362 ש"ח
(227 ש"ח בחודש)

2,135 ש"ח​