644- הצהרת עובד למעסיק משני

טופס זה נועד לביצוע תיאום דמי ביטוח על ידי:

  • המעסיק המשני בעבור עובד, העובד כשכיר בשני מקומות עבודה.
  • משלם הפנסיה בעבור מקבל פנסיה שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד, או בעבור מקבל פנסיה משני מקורות.

בתנאי שההכנסה אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע ( 5,453 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) )

הורדה : הורדה