דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות

אבטלה

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט בעבודה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בשירות התעסוקה לדרוש עבודה.

עליך לפנות ללשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, ולהתייצב בלשכה במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידה. לשכות שירות התעסוקה מעבירות לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לך הביטוח הלאומי את דמי האבטלה.
בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בלשכה, עליך לפנות לשירות התעסוקה; בבירורים הנוגעים לתשלום דמי האבטלה, עליך לפנות לביטוח הלאומי.

את תיאור התהליך שעובר מובטל מול שירות התעסוקה והביטוח הלאומי, תמצא בחוברת ההסברה "חוזרים למעגל העבודה".

 

חשוב להתייצב מיד בשירות התעסוקה

חשוב לפנות בפעם הראשונה ללשכת שירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה.

הרישום בלשכת שירות התעסוקה וההתייצבות בה הם תנאים הכרחיים לקבלת דמי האבטלה.

אם לא תתייצב בלשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, אתה עלול לאבד את זכאותך לדמי אבטלה. נוסף על כך, דמי האבטלה ישולמו לך רק לתקופה שלאחר ההתייצבות הראשונה שלך בלשכת שירות התעסוקה.

גם מי שיתחיל לקבל את דמי האבטלה רק לאחר 90 ימים מיום הפסקת העבודה (בגלל שעזב את עבודתו מרצונו, בלי הצדקה), חשוב שיתייצב בשירות התעסוקה בסמוך להפסקת העבודה, כדי שלא יאבד את זכאותו לדמי האבטלה.

תנאי זכאות

למידע נוסף

לרשותך :

מדמה (סימולאטור) לבדיקת זכאות לדמי אבטלה  

באמצעות המדמה תוכל לבדוק אם אתה עונה על תנאי הזכאות, ולפיכך עשוי להיות זכאי לדמי  אבטלה.

לפניך מפורטים ארבעת תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה. עליך לענות  על כולם כדי להיות זכאי לקצבה:

תקופת הזכאות

למידע נוסף

הגשת התביעה, גם באינטרנט

למידע נוסף

חייל משוחרר/ מי ששירת בשירות לאומי

למידע נוסף

חיילים משוחררים  נדרשים לצבור תקופת אכשרה ככל מובטל אחר.

תקופת האכשרה הנדרשת

במניין תקופת האכשרה יכולים להילקח בחשבון גם תקופות של שירות סדיר או שירות לאומי - עד 6 חודשים לכל היותר.

חייל משוחרר  שהחל ללמוד בהכשרה מקצועית בשנה הראשונה  שלאחר שחרורו, פטור מתקופת אכשרה. חייל משוחרר בשנה הראשונה שלאחר שחרורו שהתפטר מעבודתו כדי  ללמוד בהכשרה מקצועית,  ייחשב כמי שעזב את עבודתו מסיבה מוצדקת.

 

דמי אבטלה למשוחרר צבא קבע

מי ש​השתחרר מצבא קבע זכאי לתשלום דמי אבטלה.

כללי הזכאות לדמי אבטלה החלים על מובטל שלא שירת בקבע חלים גם על מובטל שהשתחרר מצבא קבע.

דמי אבטלה למשתתף בהכשרה מקצועית

למידע נוסף

זכויות מיוחדות לעובדים בשכר נמוך ולפותחים עסק עצמאי

למידע נוסף

מענק למובטל העובד בשכר נמוך, שמירת הזכות לדמי אבטלה למובטל שפתח עסק עצמאי.

דמי אבטלה לעובד בחופשה ללא תשלום

למידע נוסף
עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום יהיה זכאי לדמי אבטלה אם הוא עונה על תנאי הזכאות לדמי אבטלה, ונמצא בחופשה ללא תשלום 30 ימים לפחות. אם נותרו לזכות העובד ימי חופשה, הוא לא יקבל תשלום בעד ימי האבטלה הראשונים, כמספר ימי החופשה שנותרו לזכותו לפני שיצא לחופשה ללא תשלום.

דמי אבטלה למתמחים בעריכת דין ובראיית חשבון

  • מי שנבחן בבחינה של לשכת עורכי הדין - אינו זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שקדמו למועד הבחינה.
  • מי שנבחן בבחינה הסופית (חלק ב') של רואי החשבון, בנושא חשבונאות פיננסית או בנושא ביקורת - אינו זכאי לדמי אבטלה ב-2 החודשים שקדמו למועד הבחינה.

למקבל קצבאות נוספות בביטוח הלאומי

למידע נוסף
מובטל המקבל אחד מן התשלומים הבאים, לא יהיה זכאי בעד אותו הזמן לדמי אבטלה:

שהות בחו"ל

עבודה בחו"ל כתקופת אכשרה לדמי אבטלה

עבודה בחו"ל תוכל לשמש כתקופת אכשרה לדמי אבטלה, רק למי שעבד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי על-פי חוזה שנקשר בישראל. למרות זאת מי שעבד באוסטריה, הולנד או שבדיה (מדינות שעמן חתמה מדינת ישראל על אמנה בענף אבטלה), ניתן, בתנאים מסויימים, לצרף את תקופות האכשרה לדמי אבטלה שצבר במדינה שיש עמה אמנה לתקופת האכשרה לדמי אבטלה שצבר בישראל.

לאמנות הקיימות וענפי הביטוח הקיימים בהן

זכאות לתשלום 

אם  במהלך תקופת האבטלה יצאת לחו"ל, ולכן לא התייצבת בלשכת שירות התעסוקה ביום שנקבע להתייצבותך בלשכת שירות התעסוקה, לא  תהיה זכאי לתשלום דמי אבטלה בתקופה שבה שהית בחו"ל.

אם תהייה עדיין מובטל עם שובך לארץ, תוכל לחזור ולהתייצב בלשכת שירות התעסוקה, ודמי האבטלה ישולמו לך בכפוף לימי ההתייצבות שנרשמו לך ויתרת ימי הזכאות לתשלום המגיעה לך בתקופת האבטלה.

הענקת אבטלה לנער

למידע נוסף
אם אתה נער בן 15 עד 18 שנים, אינך מבוטח בביטוח אבטלה בגלל גילך, אבל תהיה זכאי להענקת אבטלה, אם אתה משתתף בפרנסת הוריך בשיעור של 20% ויותר, או שאתה בלא הורים.

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף
אם החלטת המוסד לביטוח לאומי אינה מניחה את דעתך, אתה רשאי לערער לפני בית הדין לעבודה.
סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 
מילוי ושליחת תביעה און-ליין כולל מסמכים

Please Wait