דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo
Skip Navigation Linksדף הבית > קצבאות והטבות > מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת

מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת

על פי חוק הביטוח הלאומי משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים משירות חובה, או למי שסיימו שירות לאומי תקופה של 24 חודשים (מי שהפסיקה את השירות לרגל נישואין, בתנאי שהשלימה 6 חודשי שירות לפחות ונישאה תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות), ושעבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת. מי שעבדו פחות מ-6 חודשים מלאים יכולים להיות זכאים בתנאים מסוימים למענק חלקי אם עבדו בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת.

העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג בענף שבו אתה עובד.

 

 

טיפ בנושא מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת

למידע נוסף
אם הוצעה לחייל משוחרר עבודה, שאינה כלולה ברשימת העבודות הנדרשות, או שיש לו ספק, אם היא עבודה נדרשת, אנו ממליצים לו לבדוק, בסניף הביטוח הלאומי, הקרוב למקום המגורים, לפני תחילת העבודה, אם אכן העבודה היא נדרשת.

תנאי הזכאות

למידע נוסף
המענק ישולם לך אם אתה עונה על שלושת התנאים האלה:
1. עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק.

2. עבדת מינימום תקופת עבודה

3. אתה זכאי לדמי אבטלה (נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד בעבודה הנדרשת לאחר שחלפה שנה מיום שחרורו).

    

רשימת עבודות מזכות

למידע נוסף

במפעלי תעשייה ובתי מלאכה, בתחנות דלק, באתרי בנייה, בבתי מלון, באתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה ובטיפול באנשים עם מוגבלויות. 

מענק חלקי לעובד ב"עבודה מועדפת"

מי שעבדו פחות מ-6 חודשים מלאים בעבודה הנדרשת, ולפיכך אינם זכאים למענק, יכולים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, למענק חלקי אם עבדו בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת.

כדי להיות זכאים למענק חלקי, עליכם לענות על 2 התנאים הבאים:

  1. לעבוד בעבודה המוכרת כעבודה נדרשת, שנקבעה כלא-מתאימה לכם מבחינת המקצוע או המרחק, לפחות 25 ימי עבודה רצופים בתוך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורכם, או 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 לחודש ה-24 מיום שחרורכם משירות חובה.

  2. להיות זכאים לדמי אבטלה ( נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד בעבודה מועדפת לאחר שחלפה שנה מהשחרור ).

 

שיעור המענק 
המענק החלקי יחושב באופן יחסי למספר ימי העבודה בעבודה המועדפת.

שיעורי המענק

סכום המענק המלא למי שהשלים תקופת עבודה המזכה במענק בדצמבר 2013 ואילך -  9,550 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

מענק חלקי בחקלאות

חיילים שעבדו בחקלאות 4 חודשים בלבד, יקבלו מענק חלקי –  6,367 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

ניכויים מתשלום המענק

ניכוי מס הכנסה
המוסד לביטוח לאומי אינו מנכה מס במקור בעת תשלום המענק, אולם במס הכנסה סכום המענק ייחשב כהכנסה לכל דבר, ויילקח בחשבון יחד עם ההכנסות האחרות לצורך חישוב מס.

חייל משוחרר, שהכנסתו בשנה שבה קיבל את המענק הגיעה לסף המס, עשוי להידרש על ידי מס הכנסה לשלם מס על המענק, בבואו לערוך תיאום מס או בעת הגשת דו"ח שנתי - בין אם הגשת הדו"ח נעשית ביוזמתו לצורך החזר מס ובין אם על פי דרישת מס הכנסה.

למקבל קצבאות נוספות במוסד

מענק מופחת למי שקיבל דמי אבטלה

אם קיבלתם דמי אבטלה ב–11 החודשים שקדמו לתחילת עבודתכם הנדרשת הראשונה, ישולם לכם מענק בשיעור מופחת. ימי האבטלה בעבורם קיבלתם תשלום יקוזזו מימי העבודה הנדרשת שצברתם.

מסמכים שיש להגיש

  1. צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מן הצבא, המעיד על מועד סיום שירות החובה של חיילים וחיילות, או אישור על תקופת שירות לאומי בהתנדבות מאחד הגורמים המורשים לכך.
  2. אישורי המעסיקים על סוג העבודה שנעשתה, מקום העבודה ותקופת העבודה, בציון מספר ימי העבודה בכל אחד מחודשי העבודה.
  3. אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שחרורך משירות חובה, עליך להמציא צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבדת בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת/מועדפת.

אופן הגשת התביעה

את התביעה למענק אפשר להגיש בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ על גבי "טופס תביעה לתשלום מענק".

אפשר להגיש את התביעה אונליין עם המסמכים הנלווים וכן באמצעות הפקס של הסניף, ואין חובה להגיש מסמכים מקוריים.
עם זאת, הביטוח הלאומי רשאי לדרוש ממך להציג מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.

 

מועד הגשת התביעה

תביעה למענק אפשר להגיש לאחר שסיימת לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום שחרורך מהשירות הצבאי הסדיר.

אם תגיש את התביעה לאחר המועד הזה, לא תהיה זכאי לתשלום המענק.

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף
סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 

Please Wait