דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א

ביצוע פעולות

Skip Navigation Linksדף הבית > דמי ביטוח > דמי ביטוח לאומי

דמי ביטוח לאומי

תשלום דמי הביטוח כסדרם מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי. כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח (חוץ מאישה נשואה  שבן זוגה מבוטח והיא עקרת בית בלבד וחוץ ממי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62).
תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי: 

 • עובד שכיר
 • עובד עצמאי 
 • מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות
 

ידועים בציבור

למידע נוסף

חוק הביטוח הלאומי וכן החוקים האחרים שהביטוח הלאומי מבצע, מכירים במעמד ידועים בציבור, והם נחשבים כבני זוג נשואים לעניין זכויותיהם וחובותיהם. הביטוח הלאומי מכיר גם בבני זוג מאותו מין כידועים בציבור.

בני זוג המבקשים להכיר בהם כידועים בציבור, מתבקשים למלא "שאלון לקביעת מעמד ידועים בציבור" (טופס בל/107), ולשלוח אותו אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריהם. אל הטופס יש לצרף מסמכים התומכים בהצהרת בני הזוג.

מה בין עובד עצמאי לעובד שכיר ?

 • עובד שכיר - מבוטח גם בביטוח אבטלה, ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.
  עובד עצמאי - אינו מבוטח בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

 • עובד שכיר - על מעבידו לדווח על שכרו ולשלם את דמי הביטוח בעבורו (כולל סכום שמנוכה משכר העובד).
  עובד עצמאי -
  חייב להירשם בביטוח הלאומי ולשלם את דמי הביטוח בעצמו.

 • עובד שכיר - לא ייפגעו זכויותיו עקב פיגור בתשלום דמי הביטוח, שהמעביד חייב בתשלומם.
  עובד עצמאי -
  זכויותיו עלולות להיפגע, אם לא נרשם או אם פיגר בתשלום דמי הביטוח.

פירוט סוגי המעמד וחובת תשלום

למידע נוסף

השפעת מעמד המבוטח על חובת התשלום

על-פי המעמד של המבוטח בביטוח הלאומי נקבע:

 1. מי חייב לשלם את דמי הביטוח בעבור המבוטח: המעסיק  כשמדובר בעובד שכיר, המבוטח עצמו אם הוא  עצמאי, מי שמשלם את הפנסיה  כשמדובר במקבל פנסיה, או משרד הביטחון כשמדובר  בחייל סדיר.
 2. באיזה ענפי ביטוח הוא יהיה מבוטח, כלומר לאיזה ענפים יצטרך לשלם, ואיזה קצבאות הוא יהיה זכאי לקבל.
 3. מהן ההכנסות החייבות  לצורך חישוב דמי הביטוח של המבוטח , כלומר מהו ‏הבסיס‏ לתשלום דמי ביטוח.

טיפ בנושא דמי ביטוח

עובד שכיר שנמצא בחופשה ללא תשלום, ואין לו הכנסות, והוא לומד במוסד להשכלה שהוכר - ישלם דמי ביטוח בעד עצמו לפי השיעור המינימלי לתלמיד (סטודנט) (על פי בסיס הכנסה של 5% מהשכר הממוצע לחודש) במקום לפי השיעור למי שאינו עובד (על פי בסיס הכנסה  של 15% מהשכר הממוצע לחודש).

כדי לשלם את דמי הביטוח בשיעור הנמוך יותר, עליך להגיש לתחום הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך אישורים על החופשה ללא תשלום ועל הלימודים, ולצרף טופס 6101.

כיצד נקבע בסיס ההכנסה החייבת בדמי ביטוח

בקביעת בסיס ההכנסה שלפיו ישלם המבוטח דמי ביטוח, ביטוח לאומי מתבסס על סעיף 2 לפקודת מס הכנסה. סעיף זה מגדיר את מקורות ההכנסה. ישנם 3 סוגי הכנסות החייבות בתשלום דמי ביטוח:

כיצד נקבע מעמד המבוטח

למידע נוסף
הנתונים שנלקחים בחשבון לצורך קביעת מעמדו הביטוחי של אדם הינם:

מי פטור מתשלום דמי ביטוח

  • עקרת בית- אישה הנשואה  למבוטח, או ידועה בציבור שבן זוגה מבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
  • מקבל קצבת נכות מעבודה או מענק נכותמעבודה או קצבת נכות כללית, שאין לו הכנסה אחרת- בעדהתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה.
  • מקבל קצבת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 100%, וכן מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות - בעד התקופה שבה הוא מקבל את הקצבה - גם אם יש לו הכנסה אחרת.
  • חייל בשירות סדיר, שאינו עובד לא כשכיר ולא כעצמאי
  • מי שהוא אחד מאלה, ובלבד שאין לו הכנסות מעבודה וגם לא ממקורות אחרים או שיש לו הכנסות  ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע.
   •  עולה חדש (כולל קטין חוזר ואזרח עולה) - בעד תקופה שעד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.  
   •  מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21 - פטור מתשלום דמי ביטוח החל מגיל 18 למשך 12 חודשים לכל היותר, לא בהכרח רצופים. 
    החל בחודש אוגוסט 2013 יהיה הפטור מתשלום דמי ביטוח בכל התקופה מגיל 18 ועד לגיוס לצה"ל  לפני גיל 21. 
    לתשומת לבכם, פטור זה יחול תמיד בין גיל 18 לגיל 21 ולא לאחר מכן. הפטור אינו חל מיום השחרור משירות החובה ואילך.
   • מי שמלאו לו 18 שנים והוא לומד במוסד חינוכי על-יסודי (עד כיתה י"ב) או בהכשרה מקצועית או במכינה קדם צבאית (החל ב-1.9.2011), או שהוא מתנדב בשנת שירות למטרה לאומית /ציבורית (החל ב-1.9.2011), ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21 - פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים או ההתנדבות, וכן בתקופה נוספת מסיום הלימודים עד 12 חודשים לכל היותר, לא בהכרח רצופים.
   • מי שמלאו לו 18 שנים ולא יתגייס לצה"ל, או שיתגייס אחרי גיל 21, והוא לומד במוסד חינוכי על-יסודי, בכיתה י' עד י"ב - פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים בלבד, וזאת עד גיל 19 לכל היותר (החל מ-1.10.11). לפניך טופס למילוי הצהרת עיסוק תלמיד על יסודי.
  • תושב ישראל השוהה במדינת אמנה, ששילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל בתקופה ששילם למדינת האמנה. ואולם, חלה עליו חובת תשלום דמי ביטוח בריאות בתקופה הזאת. מי שאין לו הכנסות, גובה דמי ביטוח הבריאות שיהיה עליו לשלם יהיה בשיעור המינימאלי. פרטים ב"שהות במדינה שיש עמה אמנה".
  סניפים בירורים אישיים טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף דבר המנכל
   

  Please Wait