דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות
Skip Navigation Linksדף הבית > קצבאות והטבות

קצבאות והטבות

המוסד לביטוח לאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל. תפקידו העיקרי להבטיח אמצעי מחיה למי שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם. הביטוח הלאומי משלם קצבאות לזכאים ובכך מסייע לשכבות אוכלוסייה נרחבות, ולמבוטחים בזמן משבר אישי, כמו פיטורין, נכות ופגיעה בעבודה. באמצעות תשלומי הקצבאות מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות, ובכך תורם הביטוח הלאומי לחלוקה צודקת יותר של ההכנסה הלאומית ולצמצום ממדי העוני בישראל.

בשפות נוספות: ערבית, רוסית, אנגלית

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

 

הביטוח הלאומי דואג להבטיח למובטל אמצעי מחיה בתקופת האבטלה עד שיעלה בידו להיקלט בעבודה. דמי האבטלה משולמים למי שהיה עובד שכיר והוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה, ומתייצב בשירות התעסוקה לדרוש עבודה.

עליך לפנות ללשכת שירות התעסוקה מיד עם הפסקת עבודתך, ולהתייצב בלשכה במועדים קבועים כפי שייקבעו על ידה. לשכות שירות התעסוקה מעבירות לביטוח הלאומי מדי חודש את הנתונים על מספר ימי האבטלה שנרשמו, ועל סמך נתונים אלה משלם לך הביטוח הלאומי את דמי האבטלה.
בבירורים הנוגעים למציאת עבודה ולהתייצבות בלשכה, עליך לפנות לשירות התעסוקה; בבירורים הנוגעים לתשלום דמי האבטלה, עליך לפנות לביטוח הלאומי.

את תיאור התהליך שעובר מובטל מול שירות התעסוקה והביטוח הלאומי, תמצא בחוברת ההסברה "חוזרים למעגל העבודה".

עיקר תפקידו של ביטוח אמהות להבטיח תנאים בסיסיים ליולדת וליילוד ולפצות את היולדת העובדת על אובדן הכנסה עקב ההיריון והלידה.  
החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה. 

 

אמנות בינלאומיות

למידע נוסף

הביטוח הלאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל, ומשלם קצבאות לזכאים על פי החוקים הסוציאליים של מדינת ישראל.

בנוסף, המוסד לביטוח לאומי מופקד על יישום אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי, המבטיחות מיצוי זכויות של מי שנעים בין מדינת ישראל לבין מדינת אמנה.

האמנות הבינלאומיות מקנות לתושבי ישראל ולתושבי מדינות האמנה זכות לקבלת קצבאות, ודואגות למניעת כפל תשלום דמי ביטוח, לשמירה על רצף תקופות הביטוח ועוד, בהתאם למה שנקבע בכל אמנה.

אסירי ציון

למידע נוסף

תושב ואזרח ישראל שהרשות המאשרת הכירה בו כאסיר ציון או כבן משפחה של אסיר ציון שנמצא במאסר או כבן משפחה של הרוג מלכות, זכאי לגמלאות על-פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם התשנ"ב - 1992.

דמי קבורה

למידע נוסף
הביטוח הלאומי משלם את הוצאות הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה בעד כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ובעד כל תושב/ת ישראל שנפטר מחוץ לישראל.
התשלומים מועברים ישירות מהביטוח הלאומי לחברה הקדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתמו על הסכם עם הביטוח הלאומי בעניין זה.
 
הביטוח הלאומי מכסה את הוצאות הקבורה והשירותים הנלווים ביום הקבורה בלבד.

הבטחת הכנסה

למידע נוסף

הביטוח הלאומי דואג לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה, ומשלם להם קצבת הבטחת הכנסה.

הקצבה משולמת למי שאין להם הכנסות או שהכנסתם נמוכה, והם מתייצבים בשירות התעסוקה ולא נמצאה להם עבודה, או שנמצאה להם עבודה בשכר נמוך.
פטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה מי שאינם מסוגלים לעבוד, כגון אסיר בעבודות שירות, אם לילד קטן עד גיל שנתיים, מכורים לסמים ועוד.

חולה שהגיש תביעה לקצבת נכות ותביעתו עדיין לא אושרה, יכול להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה עד שתאושר לו קצבת הנכות. במקרה זה עליו לענות על אחת מעילות הזכאות לקצבה (כולל התייצבות בשירות התעסוקה).

קצבת הבטחת הכנסה משולמת גם לילדים שהתייתמו משני הוריהם או שננטשו על ידם.

הקצבה משולמת החל בחודש שבו הוגשה התביעה לביטוח הלאומי; אין משולם תשלום רטרואקטיבי. לכן חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה.

ביטוח זקנה הוא אחד מענפי הביטוח החשובים ביותר במערכת הביטוח הסוציאלי של המוסד לביטוח לאומי, והוא נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה.
לקצבת זקנה על-פי חוק הביטוח הלאומי זכאי תושב/ת ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק.

חסידי אומות עולם

למידע נוסף
מי שרשות הזיכרון "יד ושם" הכירה בו כחסיד אומות העולם, והוא יושב בישראל, וכן בני משפחה של חסידי אומות העולם (אלמן/ אלמנה ובאין אלמן/ה - ילד, כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי, היושבים בישראל), זכאים לתגמולים.

ייעוץ לקשיש

למידע נוסף

"שירות הייעוץ לקשיש" נועד לסייע לכם, בני הגיל השלישי, להתמודד בהצלחה עם מגוון האתגרים הניצבים בפניכם, בשלב זה של חייכם.

במרכזי השירות, הממוקמים לנוחותכם בכל סניפי הביטוח הלאומי, יעמדו לרשותכם גמלאים מתנדבים, שהוכשרו בקורסים מקצועיים, וישמחו להעניק לכם ייעוץ אישי, סיוע במיצוי זכויותיכם, ביקורי בית חברתיים ועוד.

במרכזי השירות תמצאו אווירה חמה ונינוחה, אוזן קשבת לכל בעיה קטנה כגדולה ובמידת הצורך, תופנו על ידי היועץ להמשך טיפול במוקדי שירות אחרים בקהילה.

נוסף על הייעוץ האישי, תוכלו לקבל מידע והדרכה במסגרת ימי המידע שמקיים השירות לקבוצות השונות: אלמנים ואלמנות, גרושים וגרושות, גמלאים חדשים ועוד. כמו כן תוכלו להשתתף בקבוצות תמיכה שמקיים השירות לקבוצות האלה עם מנחים מקצועיים.  

לפרטים על מחלקות הייעוץ לקשיש.​

ילד נכה

למידע נוסף

הביטוח הלאומי מכיר בעומס הטיפולי הכבד הכרוך בגידולו של ילד נכה עם ליקוי קשה, והוא משתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה, כדי להקל על גידולו של הילד ולאפשר לו ככול שניתן לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה והקהילה.
הגמלה לילד הנכה משולמת מגיל 91 ימים עד מלאת לו 18 שנים, בהתאם לליקוי שיש לו  ובהתאם למידת התלות שלו  בזולת. לילדים עם ליקויי שמיעה, על-פי ההגדרה בחוק, ולילדים עם תסמונת דאון משולמת הגמלה מיום לידתם.
ילד שיש לו יותר מליקוי אחד המזכה אותו בגמלה, תשולם לו הגמלה על-פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה יותר. הזכאות לגמלה אינה לצמיתות, והיא תיבדק מעת לעת עד גיל 18, על פי תנאים ומבחני זכאות שנקבעו בתקנות, המותאמים לגיל הילד ולמחלה שהוא סובל ממנה.

הביטוח הלאומי משלם קצבת ילדים חודשית למשפחות החיות בישראל, שיש להן ילדים עד גיל 18. הקצבה נועדה לסייע למשפחה בהוצאות גידול הילדים, והיא משולמת ללא קשר להכנסות המשפחה.

ברוב המקרים הקצבה משולמת באופן אוטומטי, על פי מידע שמועבר אלינו מבתי החולים לאחר הלידה, ואין צורך להגיש תביעה לביטוח הלאומי. עם זאת ישנם מקרים שהמשפחות צריכות להגיש תביעה לביטוח הלאומי. פרטים באופן הגשת התביעה.

הקצבה משולמת מדי חודש, ב-20 בחודש.
לרשותכם, מחשבון לחישוב סכום קצבת הילדים המגיע לכם.

לידיעתכם, משפחות חד הוריות (משפחות שבהן יש הורה עצמאי) וכן משפחות מרובות ילדים, המקבלות מן הביטוח הלאומי קצבת קיום (נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, זקנה או שאירים), מקבלות מן הביטוח הלאומי מענק לימודים. המענק משולם מדי שנה, בתחילת שנת הלימודים עבור ילדים בגיל 6 - 14.

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לאישה ולילד, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות.

הביטוח הלאומי משלם לזוכה במזונות תשלום חודשי, וגובה מן החייב במזונות את הסכום שחויב בו בפסק דין למזונות. הסכום שמשלם הביטוח הלאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק דין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות - הסכום הנמוך מביניהם. אם גבה המוסד לביטוח לאומי מן החייב את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גדול מדמי המזונות שהביטוח הלאומי שילם לאישה, מקבלת האישה את ההפרש.
אם פסק הדין נמוך מסכום התקנות, בדקי  את זכאותך להשלמת הכנסה בהבטחת הכנסה.

בפרק זה השתמשנו בלשון נקבה לזוכה ובלשון זכר לחייב, מטעמי נוחות, אולם הכוונה לנשים וגברים כאחד.

מילואים

למידע נוסף

הביטוח הלאומי משלם תגמול מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח). כמו כן נותן הביטוח הלאומי הענקות לנערים עובדים עד גיל 18, שנעדרו מעבודתם עקב השתתפותם בחינוך הקדם צבאי.

הביטוח הלאומי שולח הודעות לכל מבוטח ומעסיק, על סכום התגמול ששולם. 

מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת

למידע נוסף

על פי חוק הביטוח הלאומי משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים משירות חובה, או למי שסיימו שירות לאומי תקופה של 24 חודשים (מי שהפסיקה את השירות לרגל נישואין, בתנאי שהשלימה 6 חודשי שירות לפחות ונישאה תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות), ושעבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת. מי שעבדו פחות מ-6 חודשים מלאים יכולים להיות זכאים בתנאים מסוימים למענק חלקי אם עבדו בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת.

העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג בענף שבו אתה עובד.

 

מתנדבים

למידע נוסף

הביטוח הלאומי מכיר בעבודה החשובה שעושים אנשים המתנדבים לעזרת הזולת ולטובת הקהילה, ולכן הוא דואג לפצות מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, על הנזק הגופני או הנפשי, שנגרם להם כתוצאה מהפגיעה, כפי שהוא דואג לפצות את מי שנפגעו בעבודה,

הביטוח הלאומי משלם תגמולים למתנדבים בהתאם לכללים שנקבעו לגבי נפגעי עבודה. כמו כן במקרה שהמתנדב נהרג בפעולת ההתנדבות, ישלם הביטוח הלאומי לבן/בת הזוג שלו ולילדים גמלאות תלויים בנפגעי עבודה, לרבות הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים.

כפגיעה תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות נחשבת גם פגיעה, שאירעה למתנדב בדרך למקום, שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, אף אם לא יצא מביתו למקום ההתנדבות, או לא היה בדרכו חזרה לביתו, הכול בהתאם לכללים שנקבעו לגבי תאונה בדרך שמוכרת כפגיעה בעבודה.

 

הביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם השתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב.

ההטבות משולמות מכספי משרד האוצר, על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי.

 

לפירוט ההטבות הניתנות במסגרת גמלת הניידות

 

חשוב לדעת,

את המוגבלות בניידות קובעות ועדות רפואיות של משרד הבריאות. לכן לפני שאתם מגישים בקשה לביטוח הלאומי לקבל את ההטבות בניידות, עליכם לפנות תחילה בבקשה להיבדק בוועדות הרפואיות של משרד הבריאות.

הוועדות קובעות אם יש ליקוי ברגליים, בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, ואם ישנה הזדקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו, ואם הליקוי שנקבע עשוי להשתנות או שהוא נקבע לצמיתות.

 

נכות כללית

למידע נוסף
קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב- 50%.

נפגעי עבודה

למידע נוסף

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. 
אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.   
בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה.
אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.

נפגעי פעולות איבה

למידע נוסף
​נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים, על פי החוק, לתגמולים כספיים ולהטבות שונות, המיועדים לסייע להם ולתמוך בהחלמתם – כגון תגמולים חודשיים, שיקום, מענקים שנתיים ומענקים חד פעמיים. הזכאות נקבעת על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל- 1970. התגמולים הכספיים נקבעים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959, והם מחושבים בדרך כלל על פי שכרם של עובדי מדינה בדירוג המנהלי ומתעדכנים בהתאם לעדכונים במשק (הסכמי עבודה או תוספות יוקר).

נפגעי תאונות

למידע נוסף
חוק ביטוח נפגעי תאונות מזכה בתשלום את מי שנפגע בתאונה, ועקב התאונה איבד את כושרו לתפקד. החוק חל על כל אדם, תושב/ת ישראל, שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, לרבות עקרת בית שאינה מבוטחת בביטוח הלאומי. הקצבה לפי חוק זה משולמת לכל היותר בעד 90 יום של אבדן כושר התפקוד.

 

הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהישארותו של הזקן בביתו, בחיק משפחתו ובתוך הקהילה. לפיכך נותן הביטוח הלאומי גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו.

הזכאי לגמלת סיעוד יבחר את השירותים המתאימים לו מתוך סל השירותים הקיים: טיפול בזקן בביתו, ביקור של הזקן במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה.

מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל את גמלת הסיעוד בכסף, ובלבד שהוא עומד בתנאים שנקבעו. 

חשוב לדעת: שירותי הסיעוד ניתנים רק למי שזקוקים לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית בלבד.  

פיצוי לנפגעי גזזת

למידע נוסף

על–פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת, מיום 1 בינואר 1995 זכאים לתשלום מי שנפגעו מטיפול בהקרנות נגד גזזת (או שאיריהם), שנעשו בתקופה מ–1.1.46 עד 31.12.60 על–ידי גוף המוגדר בחוק. לנפגע ייחשב מי שחולה באחת המחלות המפורטות בחוק, כגון סרטן באזור הראש והצוואר או סרטן הדם, והוא נמצא בישראל. 

את הבקשה לקבלת הפיצוי יש להגיש למשרד הבריאות והוא שיקבע את הזכאות ויודיע לתובע אם בקשתו אושרה או נדחתה. לכן בירורים בעניין הגשת תביעה, ועדות רפואיות וקביעת זכאות יש להפנות למשרד הבריאות בלבד.

את התשלום יבצע המוסד לביטוח לאומי, לכן את הבירורים בעניין התשלום בלבד יש להפנות לביטוח הלאומי.

פיצוי לנפגעי עירוי דם

למידע נוסף
על–פי החוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (איידס), זכאים לתשלום מי שנושאים את נגיף האיידס כתוצאה מקבלת עירוי דם או מוצרי דם משירות רפואי ציבורי בתקופה שאחרי 31.12.81 ולפני 1.1.87. החוק חל גם על בני זוג וילדים, אם הם נושאים את נגיף האיידס בעקבות מגע עם החולה. קביעת הזכאות לתשלום היא בידי ועדת מומחים במשרד הבריאות. ביצוע התשלום ייעשה בידי המוסד לביטוח לאומי.

פיצוי לנפגעי פוליו

למידע נוסף

החוק לפיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-2007, נועד לפצות את נפגעי הפוליו תושבי ישראל, שלקו  במחלת שיתוק ילדים בישראל,  או שחלו מחוץ לישראל ונותחו בישראל בשל המחלה עד 01.01.1970.

לפי החוק מי שיוכר כנפגע פוליו, ונגרמה לו נכות עקב המחלה, יהיה זכאי לפיצוי חד-פעמי וכן לקצבה חודשית או מענק במקום הקצבה, בהתאם לאחוזי הנכות או המוגבלות בניידות.
הפיצוי והקצבה לנפגעי הפוליו אינם משפיעים על הקצבאות האחרות, שמשולמות לנפגעי הפוליו.

 שימו לב, מי שחלה בחו"ל צריך להגיש תביעה לביטוח הלאומי בפרק זמן מוגבל, כפי שנקבע בחוק. פרטים בפרק "מי שחלה במחלת הפוליו בחו"ל".

פשיטת רגל ופירוק תאגיד (זכויות עובדים)

למידע נוסף

חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד נחקק בשנת 1975, כדי להגן על עובדים, שזכויותיהם נפגעו כתוצאה מקשיים, שאליהם נקלע מקום עבודתם, ובשל קשיים אלה ניתן צו פירוק או צו פשיטת רגל.

בהתאם לחוק, עובד שכיר שמעסיקו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לתשלום גמלה מהביטוח הלאומי הכוללת את התשלומים האלה, שמעסיקו נשאר חייב לו, עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק:

1. שכר העבודה

2. פיצויי הפיטורין

3. תשלום לקופת הגמל.

ביטוח שאירים נועד להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן, אלמנה ויתומים - של תושבי ישראל שנפטרו (חוץ מפטירה בגלל מלחמה או מחמת פשע).

שיקום מקצועי

למידע נוסף

הביטוח הלאומי רואה בשיקום מקצועי, של מי שחלו או נפגעו בתאונות במהלך חייהם- ערך מרכזי. השתלבותו המחודשת של המבוטח בשוק העבודה החופשי, חשובה לאין שיעור לתחושת חיוניותו, לביטחונו העצמי ולשיפור חייו ברמה הכלכלית, האישית והחברתית.

מתוך תפיסת עולם זו , המוסד לביטוח לאומי מציע למקבלי הקצבאות- בעלי נכות כללית, מקבלי קצבת נכות מעבודה, מקבלי תגמולים לנפגעי פעולות איבה, ואלמנות- שיקום מקצועי, המותאם בהקפדה לגילם ולמצבם הפיזי והמנטאלי.
תהליך השיקום המקצועי נועד לסייע לזכאים לשיקום להשתלב בעבודה בשוק הפתוח באמצעות הכשרה מקצועית והשמה בעבודה.

לכן בשלב הראשון, מוצע לזכאים ללמוד במגוון מוסדות להשכלה גבוהה וליהנות במהלך לימודיהם מדמי שיקום ותשלומים נלווים אחרים. בתום לימודיהם מופנים הזכאים למקומות העבודה, בהתאם לתחום שאותו למדו ולהיצע בשוק.

לכל אורך הדרך, מלווים את המבוטחים באופן פרטני עובדים סוציאליים מנוסים, המסתייעים בגישות טיפוליות עדכניות ומציעים להם מגוון שירותי אבחון וייעוץ המותאמים ברגישות רבה לצרכיהם ולרצונם האישי.

עובדי השיקום של הביטוח הלאומי מסייעים מדי שנה, לכ-12,000 מבוטחים לשוב למעגל העבודה. נשמח לעמוד גם לצדכם. לפרטים, התקשרו: 02-6463488.

שירותים מיוחדים לנכים

למידע נוסף
לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

תגמול לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה

למידע נוסף
על פי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה) התשנ"ה-1995 משולם תגמול מיוחד לילד שהורהו נרצח עקב מעשה אלימות של בן/בת הזוג. התגמול משולם ליתומים נוסף על קצבאות אחרות שהם זכאים להן, כמו קצבת ילדים, קצבת שאירים וכל קצבה אחרת.

 

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף

ועדות רפואיות

למידע נוסף

כל מי שמגיש בקשה לקבל מהביטוח הלאומי אחת מהקצבאות האלה: קצבת נכות כללית, קצבת נכות מעבודה, קצבה לילד נכה, קצבה לשירותים מיוחדים או קצבה לנפגע בפעולת איבה - צריך להופיע לפני וועדה רפואית.

חברי הוועדה הרפואית ישמעו ממך ממה אתה סובל, ומה הם השינויים שחלו במצבך הבריאותי, ויהיו קשובים לכל מה שיש לך לומר בנושא. 
בוועדה הרפואית יבדקו רופא אחד או שניים את המחלות או הליקויים הרפואיים שאתה סובל מהם, ובהתאם לחומרתם יקבעו את אחוז הנכות שלך. אם יש מקום לבדיקה נוספת של רופא עם מומחיות אחרת, תוזמן לוועדה נוספת.

לנוחותך תוכל לצפות בספר הליקויים, שבו מפורטים אחוזי הנכות שנקבעו לכל ליקוי. הספר מכיל עשרה פרקים, לפי מערכות הגוף השונות.

לתושבי חיפה והקריות וכן לתושבי באר שבע והדרום - במרכזי "יד מכוונת" תוכלו לקבל ללא תשלום ייעוץ והכנה לוועדה הרפואית ממיטב הרופאים המומחים בתחום, וכן סיוע בהכנת המסמכים הנדרשים.

 

חדש! חוק הגבלת שכר הטרחה בטיפול בתביעות מול ביטוח לאומי

  • החוק מגביל את שכר הטרחה שחברות למיצוי זכויות/עורכי דין/יועצי מס/רואי חשבון רשאים לגבות, עבור טיפול בתביעה מול הביטוח הלאומי
  • החוק מתייחס גם לייצוג בפני ועדות דרג ראשון וגם לייצוג בפני ועדות ערר
  • לנוחותך תוכל לצפות בדברי הסבר לחוק הגבלת שכר טרחה

 

חוב בשל קבלת קצבת יתר

למידע נוסף

על פי סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי, אדם שקיבל מהביטוח הלאומי תשלום בטעות או שלא כדין, חייב להחזיר את הסכומים שקיבל בטעות או שלא כדין.

הביטוח הלאומי רשאי, על פי החוק, לנכות מהקצבה המשולמת לאדם את הסכומים ששולמו לו בטעות, וכן לנקוט אמצעי אכיפה כנגד האדם, כדי לגבות את החוב.

הביטוח הלאומי רשאי להתחשב במצבו של החייב באופן גביית החוב; בין היתר הביטוח הלאומי ישקול את מצבו הבריאותי ואת מצבו הסוציו-אקונומי של החייב, ובמקרה הצורך, יגיע עמו להסדר תשלום נוח.

במקרים שהמצב הבריאותי או המצב הסוציו-אקונומי של החייב הוא קשה ביותר (לדוגמה: האדם חולה במחלה סופנית), עשוי הביטוח הלאומי להחליט שלא לגבות את החוב, בחלקו או במלואו.
בקשה לוועדה לבחינת חובות בשל תשלום יתר של קצבה אפשר להגיש באמצעות טופס בקשה לבחינת חובות.

חוב בשל קבלת קצבת יתר אפשר לשלם באתר התשלומים, או באמצעות המוקד הטלפוני לתשלום חוב בשל קצבת יתר

מענק לימודים

למידע נוסף
סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 
Please Wait