דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות
Skip Navigation Linksדף הבית > קצבאות והטבות > נכות כללית

נכות כללית

קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב- 50%.
 

החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון)

למידע נוסף
"ועדת לרון" הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. לאור המלצות הוועדה, החל ב-1.8.09 נכנס לתוקף תיקון חוק הביטוח הלאומי, הבא לשפר את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבוד.
התיקון בחוק משפר את התנאים של מי שיוצא לעבוד, ואינו פוגע בזכויות של מי שלא עובד. 
 
עיקרי התיקון:
 • אם נקבעה לך דרגת אי-כושר יציבה, לא תיבדק מחדש עם צאתך לעבודה.
 • הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה, יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד. לכן ככל שתרוויח יותר מעבודה, כך הכנסותיך הכוללות יגדלו.
 • תמשיך לקבל הטבות נלוות על-פי הכללים שנקבעו.
 • רשת ביטחון למשך שלוש שנים - אם הפסקת לקבל את קצבת הנכות בגלל שהתחלת לעבוד או בגלל שהכנסותיך מעבודה עלו, תהיה מוגן ברשת ביטחון. כלומר במשך 3 שנים מיום שהפסקת לקבל את הקצבה, אם תפסיק לעבוד או שהכנסותיך יירדו שוב, תוכל לשוב ולקבל את קצבת הנכות בלי לעבור בדיקה מחדש.
 • אם בחודש יולי 2009 תקבל קצבת נכות ויהיו לך הכנסות מעבודה, תקבל קצבה לפי החוק החדש, רק אם תבחר בכך.
 • על-פי החוק קיימת קצבה חדשה - "קצבת עידוד". קצבה זו תשולם במקום קצבת הנכות, למי שהכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. בכך יישמר העיקרון, לפיו הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה יהיה תמיד גבוה יותר מקצבת נכות בלבד.
 • על פי התיקון בחוק נקבעו 4 דרגות אי-כושר: 60%, 65%, 74% או 100%. 
 • אם אתה רוצה לצאת לעבוד, או אם אתה עובד ורוצה לבדוק אפשרויות תעסוקה נוספות, שירותי השיקום המקצועי של המוסד לביטוח לאומי עומדים לרשותך.

מה התנאים לקבלת קצבת נכות?

למידע נוסף
 1. גיל ותושבות:  
  - אתה תושב/ת ישראל.  
  - מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל פרישה.
 2. הכנסות - הכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע או מ-45% מהשכר הממוצע (תלוי בסוג הליקוי.
 3. נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות, אם לאחד הליקויים שלך נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
 4. דרגת אי-כושר– נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר פחתה לפחות ב-50%, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים: 60%, 65%, 74% או 100%.

כמה מותר לך להרויח ולהיות זכאי לקצבה

 הביטוח הלאומי מעודד מקבלי קצבת נכות לצאת לעבוד, ומאפשר להם להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה שמותר להם להרוויח ולהמשיך לקבל קצבה.
אם בעבר הכנסה של 2,500 ש"ח שללה זכאות לקצבה, ולא השתלם לצאת לעבוד, נכון להיום, אם תצא לעבוד ותרוויח סכום כזה, קצבתך לא תישלל! היא אמנם תופחת בהדרגה בסכומים נמוכים, אך עדיין הכנסתך הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד, לפיכך משתלם לך מאוד לצאת לעבוד!

לרשותך, מחשבון לחישוב ההכנסה שאפשר להרוויח ועדיין להמשיך לקבל קצבה.

שיעורי הקצבה

 

איך מגישים תביעה?

למידע נוסף

כדי לקבל קצבת נכות עליך למלא טופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

לתשומת לבך,
באפשרותך למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים און ליין (באופן מקוון) באמצעות האתר.

אפשר להגיש תביעה לקצבת נכות כללית החל מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.

סרטון הדרכה למילוי טופס התביעה

מסמכים נוספים להגשה

לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה.
עובד עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח והגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות, וימציא את השומות האחרונות שבידו.

מה תהליך הטיפול בתביעה?

למידע נוסף

1. פקיד התביעות ורופא הביטוח הלאומי בודקים את התביעה (אם חסר מידע, תתבקש להעביר אותם).
2.
נזמין אותך לוועדה הרפואית (ייתכן שלא תצטרך להגיע לוועדה הרפואית).
3. ייתכן שנזמין אותך לפגישה עם פקיד שיקום (עובד סוציאלי במקצועו) שיתייחס ליכולתך לעבוד ולהשתכר.
4. פקיד תביעות קובע אם ובאיזו מידה הנכות הרפואית משפיעה על יכולתך לעבוד.
5. אם אתה חושב שהחלטת הביטוח הלאומי אינה מוצדקת, תוכל לערער על ההחלטה.

מסלול מהיר לבעלי מוגבלויות קשות

כדי להקל על אנשים עם מוגבלות קשה, תביעותיהם יקבלו קדימות ויטופלו ב"מסלול מהיר"; הביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעותיהם בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.. 

אלה זכאים לטיפול בתביעה במסלול המהיר: 

 • חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני
 • חולים A.L.S. המקבלים טיפול ב- RILUTEK
 • בעלי ליקוי נפשי בשיעור 50% לפחות
 • לוקים בפיגור שכלי בשיעור 40% לפחות (המוכרים על ידי משרד הרווחה)
 • חולים בשחפת קשה
 • מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות: כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם
 • חולים במחלות קשות או זיהומיות, המקבלים טיפולים פעילים

בדיקה על ידי ועדה רפואית

למידע נוסף

 

מהי ועדה רפואית?

ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים ומזכיר ישיבה, שתפקידו לדאוג לשמירה על זכויותיך ולרשום את דוח הוועדה.

אם התלוננת על כמה מחלות או כמה ליקויים רפואיים, ייתכן שתיבדק על ידי כמה רופאים מומחים. כמו כן אם בעקבות הבדיקה, מתברר שיש צורך בבדיקה נוספת על ידי רופא מומחה אחר, תוזמן לועדה נוספת או ליותר.
את חוות הדעת של הרופאים המומחים שבדקו אותך מעבירים ל"רופא מוסמך", הקובע את אחוז הנכות הרפואית שלך מכל המחלות ביחד.

תפקיד הרופא בוועדה הרפואית לקבוע מהן המחלות או הליקויים הרפואיים שאתה סובל מהם ולתרגם אותם, בהתאם לרמת החומרה שלהם, לאחוזי נכות רפואית, לפי ספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי. הספר מכיל 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות.

 

קביעת אחוז הנכות הרפואית

למידע נוסף

הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות שלך לפי רשימת המבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי.

לדוגמה: מי שרגלו נקטעה בפרק הירך, יקבע לו הרופא נכות רפואית בשיעור 80%, לפי סעיף47 (6) (א) שברשימת המבחנים.

 

רשימת המבחנים מופיעה באתר, ב"מדור חוקים ותקנות", בספר המבחנים.

רשימת הליקויים ואחוזי הנכות

למידע נוסף

סימולטור לחישוב אחוז נכות רפואית משוקללת

למידע נוסף

שאלון שביעות רצון מהוועדה הרפואית

למידע נוסף

קביעת דרגת אי–הכושר להשתכר או לתפקד במשק בית

למידע נוסף
פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח "נכה" או "עקרת בית נכה" ויקבע את דרגת אי-הכושר לאחר שיתייעץ עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי. דרגות אי-הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74%, ו-100%.

ערעור על אחוז הנכות הרפואית/ דרגת אי-הכושר/ אחר

למידע נוסף
- ערר על אחוז הנכות הרפואית.
- ערר על דרגת אי הכושר.
- ערעור על החלטות אחרות של פקיד התביעות.

 

מתי מתחיל התשלום?

קצבת נכות משולמת בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה לך דרגת אי הכושר.
אם משולמים לך דמי מחלה, הקצבה תשולם לך בתום פרק הזמן שבעדו שולמו לך דמי המחלה.
הזכאות לתשלום רטרואקטיבי תהיה עבור  12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה.

 

למי משולמת הקצבה?

הקצבה משולמת בדרך כלל לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה, אבל במקרים שרופא מוסמך קבע שהזכאי לקצבה אינו מסוגל, עקב נכותו, להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת התלויים בו, תשולם הקצבה (כולה או מקצתה) למי שימנה הביטוח הלאומי כמקבל הקצבה (הקצבה תשולם לחשבון הבנק של אותו אדם).

אם התביעה לקצבה הוגשה על ידי אפוטרופוס של הזכאי לקצבה, תשולם הקצבה לחשבון בנק שיפתח האפוטרופוס על שם הזכאי לקצבה.

בן/בת זוג של הזכאי לקצבה יכול לפנות לביטוח הלאומי, ולבקש שהתוספת עבורו בקצבה, תועבר אליו ישירות.

קצבת הנכות משולמת ב-28 בכל חודש עבור אותו החודש.

 

מהם סכומי קצבת נכות?

למידע נוסף

 מעודכן ל- 01.01.2016

קצבה חודשית

 סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך  2,342 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך  1,733 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך  1,522 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך  1,405 ש"ח .

קצבה חודשית נוספת (ק.ח.ן) 

 קצבה חודשית נוספת תשולם לך נוסף על הסכומים הרשומים למעלה, אם נקבעה לך דרגת אי-כושר מלאה, ונכותך הרפואית נקבעה ל-50% לפחות, ואינך שוהה במוסד.

סכום הקצבה החודשית הנוספת הוא בהתאם לאחוז הנכות הרפואית שנקבע לך:

 • נכות רפואית בין 50% ל-69% - סכום התוספת הוא 252 ש"ח .
 • נכות רפואית בין 70% ל-79% - סכום התוספת הוא 306 ש"ח .
 • נכות רפואית מעל 80% - סכום התוספת הוא 372 ש"ח .

החל ב-1 במרס 2014 מי שנקבעה לו נכות נפשית (לפי סעיף 33 או 32א(1) בספר הליקויים) ו/או שכלית (לפי סעיף 91 בספר הליקויים) בין 40% ל-49%, יקבל גם הוא תוספת בסכום של 252 ש"ח .

פטור מתשלום דמי ביטוח

למידע נוסף
 • מקבל קצבת נכות שאין לו כל הכנסה אחרת - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה.
 • מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה לפחות -  פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה, גם אם יש לו הכנסה אחרת. אבל אם הוא עובד עצמאי, ישלם דמי ביטוח נפגעי עבודה; ואם הוא עובד שכיר, ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

 

שיקום מקצועי

למידע נוסף

בדיקה מחדש

למידע נוסף

מהי בדיקה מחדש?

בדיקה של מצבך הרפואי לצורך קביעה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית שלך ושל כושרך לעבוד.

חשוב לדעת, שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

 

קצבת נכות לחייל בשירות חובה, חייל מתנדב ומשרת בשירות לאומי

למידע נוסף
 • חייל בשירות חובה או חייל מתנדב וכן מתנדב בשירות לאומי המגישים תביעה לקצבת נכות לראשונה, תיערך בדיקת זכאותם כפי שמקובל לגבי כל מבוטח אחר. לצורך הערכת הכושר להשתכר יידרש לעתים מידע על תפקוד החייל או המתנדב במסגרת שבה הוא נמצא.

 • חייל או מתנדב בשירות חובה וכן מתנדב בשירות לאומי שנקבעה להם קצבת נכות לזמן לא מוגבל לפני שהתחילו לשרת בצה"ל או בשירות לאומי, לא תופחת הקצבה המשולמת להם כל עוד הם משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי.

 • מי שנקבעה לו נכות רפואית זמנית ודרגת אי-כושר לזמן מוגבל, יוזמן להמשך אבחון רפואי ולהערכת המשך הזכאות כפי שמקובל.

שהות בחוץ לארץ

קצבת הנכות משולמת לנכה תושב ישראל השוהה בחו"ל בחודש היציאה לחו"ל, ומ-1 בחודש שלאחר חודש היציאה לחו"ל - במשך שלושה חודשים נוספים.

תשלום הקצבה בארץ יחודש למקבל קצבת הנכות מ-1 בחודש שבו חזר לארץ.

תשלום הקצבה בחו"ל לאחר התקופה המצויינת כאן אפשרי בתנאים מסוימים, כגון אם הוא או בן זוגו מועסקים בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, או אם דרוש לו טיפול רפואי מיוחד או אם הוא שוהה במדינה שנחתמה עמה אמנה שכוללת בתוכה ענף ביטוח נכות: אוסטריה, אורוגואי, בולגריה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, רומניה, שבדיה ושוויץ.

 

הודעה על שינויים

עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי, שיש בו כדי להשפיע על זכאותך לקצבה או על אופן תשלום הקצבה, בתוך 30 יום ממועד השינוי (שינוי בהכנסותיך ובהכנסות בן הזוג, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת וכד’).

קצבה שלא נגבתה על–ידי הזכאי

למידע נוסף
מקבל קצבת נכות כללית שנפטר בלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו, תשולם הקצבה המגיעה לשאיריו (אלמנה/אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים מן הביטוח הלאומי). אם הזכאי לקצבה לא הניח שאירים, תשולם הקצבה למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו, ולא שולם לו בעדם.
הסכום שישולם לא יעלה על סכום הקצבה בעד ששת החודשים שלפני פטירת הזכאי.

תו חנייה לנכה

זכאי לתו חנייה לנכה מי שהוא אחד מאלה:

 • נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
 • נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 • נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

לשם קבלת פטור מאגרת הרישוי ותו חנייה לנכה, אתה מתבקש לפנות בכתב למשרד התחבורה ת"ד 72 חולון 58100, ולצרף רשיון נהיגה ורשיון רכב וכן צילום פרוטוקול רפואי.

במשרד התחבורה יחליטו אם אתה זכאי לקבל פטור מאגרת רישוי ותו חנייה לנכה.

 

מעבר מקצבת נכות לקצבת זקנה

ניתן לקבל קצבת נכות רק עד לגיל הפרישה, ומגיל פרישה ניתן לקבל קצבת זקנה בלבד.
 
בכל מקרה אם קיבלת קצבת נכות בסמוך לגיל פרישה, תקבל קצבת זקנה בסכום שלא יפחת מסכום קצבת הנכות שקיבלת.

למקבל קצבאות נוספות

 • לא ניתן לקבל עבור אותה תקופה קצבת נכות ואחת מהקצבאות הבאות: נכות מעבודה, שאירים.
 • למקבל קצבת הבטחת הכנסה שנקבעה לו זכאות לקצבת נכות, מקוזזים תשלומי קצבת הנכות מקצבת הבטחת הכנסה.
 • הזכאי עקב מאורע אחד לקצבת נכות ולתגמול או למענק לפי חוקים אחרים, יבחר באחת הקצבאות. ואלה החוקים: חוק הנכים, חוק המשטרה, חוק נפגעי פעולות איבה, חוק שירות בתי הסוהר, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק תגמול לחייל, חוק שירות המדינה (סעיפים 63ז ו-63 ח').

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל יותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי.

 

קצבאות נוספות קשורות

מענק פטירה 
מענק לימודים

הבטחת הכנסה - מי שאינו זכאי לקצבת נכות, והוא אינו מסוגל להבטיח לעצמו הכנסה מעבודה (או שהכנסתו פחותה מן ההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה), בתנאים מסוימים יהיה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה ( או להשלמת הכנסה).

שיקום מקצועי -  לשיקום מקצועי זכאי מבוטח שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 20% לפחות, והוא עומד בתנאים הקבועים בחוק.
קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים 
גמלה מיוחדת לעולים נכים קשים  

גמלה לילד נכה

פיצוי לנפגעי גזזת

פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס)

פיצוי לנפגעי פוליו
גמלת ניידות

תעודת נכה

מי זכאי לקבל תעודת נכה?

זכאי לקבל תעודת נכה מי שמקבל מהביטוח הלאומי אחת מן הקצבאות האלה: קצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לילד נכה, קצבת ניידות, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.

איך מקבלים את התעודה?

הביטוח הלאומי שולח את תעודת הנכה לזכאים באמצעות הדואר, והיא תגיע אליהם בתוך חודש מיום שקיבלו את ההודעה על אישור הבקשה לקבלת הקצבה או לחידוש הקצבה (למי שאושרה קצבה זמנית), ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי כדי לקבל את התעודה.

​אם לא קיבלת את התעודה (בדרך כלל בגלל כתובת שגויה), או שהיא אבדה לך, נא פנה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

נא הקפד שכתובתך בביטוח הלאומי תהיה מעודכנת. 

תוקף התעודה

תוקף התעודה הוא ל-7 שנים או עד סיום תקופת הזכאות לקצבה, לפי המוקדם מבין השניים. בסיום התקופה, אם תהיה עדיין זכאי לקצבה, תישלח אליך תעודה חדשה באופן אוטומטי. אם הסתיימה זכאותך לקצבה, תישלח אליך הודעה על כך שהתעודה כבר איננה בתוקף ואין להשתמש בה.

הטבות

החל ב- 1.10.13 נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע"ג – 2013, שמקנות פטור מעמידה בתורים ופטור מתשלום עבור מלווה, לאנשים (מבוגרים וילדים) עם מוגבלות שכלית או נפשית, או הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.

בתעודות הנכה שהונפקו מתאריך זה ואילך הוסף סימון "פטור מתור/ פטור מתשלום מלווה" בגב התעודה.

בתעודה מופיע שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו, אך אין מופיעה תמונה, ולכן בעת הצגת התעודה למימוש ההטבות, עליך להציג גם תעודה מזהה. 

מי שיש לו תעודת נכה, שבה רשום שהוא פטור מתור, יהיה כמובן פטור מתור בעת ביקורו בסניף הביטוח הלאומי, ועליו להציג תעודה מזהה למאבטח או לפקיד המודיעין.

לבקשת המבוטחים, התחלנו להנפיק תעודות נכה דו-לשוניות בעברית ובאנגלית.

 

עקב נכותך אתה זכאי להטבות נוספות מגופים אחרים: הטבות והנחות במוסדות וארגונים שונים.

מענק פטירה

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף
סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 
מילוי ושליחת תביעה און-ליין כולל מסמכים

ספר הליקויים לנכות כללית
Please Wait