דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Español Français الموقع باللغة العربية русский English Site אמהרית
גודל גופן א א א
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות
Skip Navigation Linksדף הבית > קצבאות והטבות > הבטחת הכנסה

הבטחת הכנסה

הביטוח הלאומי דואג לכל אדם ומשפחה בישראל, שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה למחיה, ומשלם להם קצבת הבטחת הכנסה.

הקצבה משולמת למי שאין להם הכנסות או שהכנסתם נמוכה, והם מתייצבים בשירות התעסוקה ולא נמצאה להם עבודה, או שנמצאה להם עבודה בשכר נמוך.
פטורים מלהתייצב בשירות התעסוקה מי שאינם מסוגלים לעבוד, כגון אסיר בעבודות שירות, אם לילד קטן עד גיל שנתיים, מכורים לסמים ועוד.

חולה שהגיש תביעה לקצבת נכות ותביעתו עדיין לא אושרה, יכול להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה עד שתאושר לו קצבת הנכות. במקרה זה עליו לענות על אחת מעילות הזכאות לקצבה (כולל התייצבות בשירות התעסוקה).

קצבת הבטחת הכנסה משולמת גם לילדים שהתייתמו משני הוריהם או שננטשו על ידם.

הקצבה משולמת החל בחודש שבו הוגשה התביעה לביטוח הלאומי; אין משולם תשלום רטרואקטיבי. לכן חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה.

 

סוגי הקצבה

    הבטחת הכנסה

  • קצבה מלאה המשולמת לאנשים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה, כגון חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים, ושאינם זכאים לתשלומים על פי תוכניות אחרות.
  • השלמת הכנסה

  • קצבה חלקית המשולמת לאנשים שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה (השלמה לשכר נמוך, לדמי אבטלה, לתשלום מזונות ועוד).

תנאי זכאות

למידע נוסף

לפניך מפורטים התנאים לקבלת קצבת הבטחת הכנסה. עליך לעמוד בכולם, כדי להיות זכאי לקצבה, ואם יש לך בן זוג, גם הוא צריך לעמוד בתנאים האלה.

קצבה לילד יתום ולילד נטוש

למידע נוסף

 

הביטוח הלאומי משלם קצבת הבטחת הכנסה לילד יתום ולילד נטוש, על פי  הגדרותיהם בחוק הבטחת הכנסה ועל פי כללים נוספים:

הגדרת ילד יתום - ילד תושב ישראל, ששני הוריו נפטרו או הורה אחד נפטר וההורה השני נמצא בכלא, או שאינו בקשר עם הילד או שהוא חי בחו"ל ואין קשר עמו, והוא אינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד.

הגדרת ילד נטוש - ילד תושב ישראל, שאחד מהוריו לפחות הוא תושב/ת ישראל, והוא ננטש על ידי שני הוריו, או שננטש על ידי אחד מהוריו וההורה השני נעדר, או אינו מתגורר עמו ואינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד.

ילד מאומץ איננו נחשב כילד נטוש, אלא אם ננטש על ידי הוריו המאמצים.

אופן הגשת התביעה

עליך להגיש תביעה על גבי טופס תביעה להבטחת הכנסה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים: 

לידיעתך, כדי שלא תצטרך למלא את כל הפרטים בטופס, אנו ממליצים לך לפנות למוקד הטלפוני או לסניף, כדי לקבל תביעה על שמך.

סכומי הקצבה

למידע נוסף

לרשותך מחשבון לחישוב קצבת הבטחת הכנסה. באמצעות מענה על כמה שאלות, תוכל לבדוק מהו סכום הקצבה המגיע לך.

הכנסותיך והכנסות בת זוגך מעבודה ושלא מעבודה וכן רכב שבבעלותכם או בשימושכם הקבוע משפיעים על גובה הקצבה המגיעה לך. פרטים בפרק בדיקת הכנסות ורכב.

מחשבון לחישוב קצבת הבטחת הכנסה

למידע נוסף

חישוב הקצבה לפי הכנסה מעבודה

למידע נוסף

רק חלק מהכנסתך מעבודה או מפנסיה נלקח בחשבון, והוא מופחת מסכום הקצבה המלאה.
להלן הסבר על אופן חישוב סכום הקצבה המגיעה למי שיש לו הכנסה מעבודה:

 

ניכוי מתשלום הקצבה

אם אתה מקבל קצבה להבטחת הכנסה ואינך עובד, ינוכו מקצבתך מדי חודש דמי ביטוח בריאות מינימלים בסך 103.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

תקופת הזכאות המרבית

למידע נוסף

אם נמצאת זכאי לקצבה חודשית, תשולם לך הקצבה במשך פרק הזמן שנקבע בחוק לך או לבן הזוג, הכול לפי פרק הזמן הקצר יותר ולכל המוקדם מחודש הגשת התביעה.

למי משולמת הקצבה?

למידע נוסף

הקצבה משולמת למי שמגיש את הבקשה בטופס התביעה. ואולם במקרים מסוימים רשאי הביטוח הלאומי למנות אדם שיקבל את הקצבה בשביל הזכאי לקצבה. 

כמו כן במקרים שהזכאים לקצבה הם בני זוג - רשאי הביטוח הלאומי להחליט על פיצול הקצבה ועל אופן חלוקתה בין בני הזוג.
 

הודעה על שינויים

עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי, שיש בו כדי להשפיע על זכאותך לקצבה או על אופן תשלום הקצבה, בתוך 30 יום ממועד השינוי (שינוי בהכנסותיך ובהכנסות בן הזוג, שינוי במצב המשפחתי, שינוי כתובת וכד’).

שהות בחו"ל

למידע נוסף

מקבל קצבת הבטחת הכנסה היוצא לחו"ל יהיה זכאי לקבל את הקצבה רק בעבור החודש שבו יצא לחו"ל ובעבור החודש שבו חזר לארץ, ורק ביציאה הראשונה שלו לחו"ל באותה השנה (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה השנה).

 

תושב חוזר

למידע נוסף

קצבה לאסיר משוחרר

למידע נוסף

הקצבה משולמת במשך 2 חודשים לכל היותר לאסיר משוחרר, שהיה במאסר או במעצר 6 חודשים לפחות, ואין לו הכנסות. התשלום הוא בעבור כל חודש בנפרד, מיום הגשת התביעה להבטחת הכנסה, ובכפוף ליתר תנאי הזכאות.

אתה עשוי להיות זכאי לקצבה גם לאחר חודשיים אלה, אם עדיין לא התחלת לעבוד, או שהתחלת לעבוד ושכרך נמוך.
במקרה זה, לצורך הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה, אתה תופנה ללשכת שירות התעסוקה, ותצטרך לקבל כל עבודה, התואמת את מצבך הבריאותי וכושרך הפיזי. 

 

קצבה למי שנשפט לעבודות שירות

למידע נוסף

אם נשפטת לעבודות שירות בעבודה ציבורית, לפי חוק העונשין התשל"ז -1977, סימן ב' 1 לפרק ו', אתה עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה, בכפוף ליתר תנאי הזכאות.

 

מענק פטירה

למידע נוסף

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף

קצבאות נוספות קשורות

מענק לימודים

המוסד לביטוח לאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות חד הוריות וכן משפחות שלהן 4 ילדים ויותר המקבלות קצבת קיום: הבטחת הכנסה, מזונות, נכות כללית, זקנה, שארים.

למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים, בעד ילדים בגיל 6 - 14.

 

 מענק חימום

הביטוח הלאומי משלם מענק חימום למי שמקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה באחד מהחודשים אוקטובר עד דצמבר  והוא מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק.   

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף
סניפים פנו אלינו טפסים להורדה פנייה ישירה לסניף שירות אישי לעו"ס דבר המנכל
 

Please Wait