Skip Navigation Linksדף הבית > קצבאות והטבות > חסידי אומות עולם

חסידי אומות עולם

מי שרשות הזיכרון "יד ושם" הכירה בו כחסיד אומות העולם, והוא יושב בישראל, וכן בני משפחה של חסידי אומות העולם (אלמן/ אלמנה ובאין אלמן/ה - ילד, כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי, היושבים בישראל), זכאים לתגמולים.
 
תגמולים כספיים
תגמול חודשי בשיעור השווה לשכר הממוצע, 9,089 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
מענק הבראה והנחה במסי ארנונה:  לחסידי אומות העולם ולבני זוגם - דמי הבראה בעד 8 ימים לכל אחד מהם, לפי התעריף לעובד מדינה; הנחה בתשלום מסי ארנונה (עד 66%).