Skip Navigation Linksדף הבית > חקיקה

חקיקה

ספר מבחנים לנכות כללית ונפגעי עבודה

בספר המבחנים ניתן למצוא את רשימת הליקויים, המחלות והאחוז הרפואי הנקבע עבורם על פי החוק. רשימת הליקויים מופיעה תחת סעיף "תוספת".

הסעיפים ששונו עד  ל-6.5.12 הם:

  • פרק רביעי: מחלות נפש, תגובות והפרעות נפשיות (בשמו החדש) סעיפים 33 ו-34
  • פרק שישי: ליקויי ראיה, פציעות ומחלות עיניים סעיפים 52-68

להורדה  לחץ כאן

המוסד לביטוח לאומי יוזם מעת לעת הצעות לשינוי חוק הביטוח הלאומי וחוקים אחרים שהוא מבצע, מתוך ראיית טובת המבוטחים ורווחתם, וכן כדי לייעל את עבודתו השוטפת ולשפר את השירות לציבור.

תזכירי החוק והטיוטות המובאים כאן כוללים הצעות בלבד לשינויים בחוק. אין לדעת אם ההצעות יאושרו או לא יאושרו, והן אינן בגדר חוק מחייב.