דין וחשבון רב שנתי (6101)

הטופס נועד לעובדים עצמאים ומי שאינם עובדים לצורך הסדרת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ולהודעה על שינויים.
אם אתה שולח את הטופס המלא לסניף באמצעות הפקס, נא לרשום את מספר תעודת הזהות בתחתית או בכותרת של כל עמוד ועמוד.
הורדה : הורדה הזמנה :