תביעה לדמי אבטלה (1500)

תביעה לקבלת דמי אבטלה לשכירים שפוטרו מעבודתם ודורשים עבודה מלשכות שירות התעסוקה המקומיות, ואינם יכולים לקבל עבודה חלופית.

לתשומת לבך,
בלחיצה על כפתור המילוי, מילוי תוכל למלא את טופס התביעה ולשלוח אותו עם המסמכים און לין(באופן מקוון) באמצעות אתר שירות אישי. לשם כך יש צורך בקוד משתמש וסיסמה לאתר שירות אישי.
אם עדיין אין לך קוד וסיסמה תוכל להזמין קוד משתמש וסיסמה לאתר שירות אישי.

הורדה : הורדה הזמנה : מילוי : מילוי