תביעה לדמי אבטלה (1500)

תביעה לקבלת דמי אבטלה לשכירים שפוטרו מעבודתם ודורשים עבודה מלשכות שירות התעסוקה המקומיות, ואינם יכולים לקבל עבודה חלופית.
הורדה : הורדה הזמנה : מילוי : מילוי