נתונים כלליים - שכר מינימום

שכר מינימום מעודכן:

  • שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע: 172.00 ש"ח (החל ב- 01.10.2012)
  • שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע: 198.46 ש"ח (החל ב- 01.10.2012)
  • שכר לשעה: 23.12 ש"ח (החל ב- 01.10.2012)
  • שכר חודשי: 4,300.00 ש"ח (החל ב- 01.10.2012)

שכר מינימום החל מ-1.4.1999

 

החל ביום

שכר יומי למועסק 5 ימים בשבוע

שכר יומי למועסק 6 ימים בשבוע

שכר  לשעה

שכר חודשי

1.10.2012

198.46

172.00

23.12

4,300.00

1.07.2011

189.23

164.00

22.04

4,100.00

1.04.2011

179.55

155.61

20.92

3,890.25

1.07.2008

177.70

154.01

20.70

3,850.18

1.04.2007

171.24

148.41

19.95

3,710.18

1.01.2007

165.47

143.41

19.28

3,585.18

1.06.2006

165.47

143.41

19.28

3,585.18

1.04.2006

159.53

138.26

18.58

3,456.58

1.01.2003

153.93

133.41

17.93

3,335.18

1.04.2002

150.77

130.66

17.56

3,266.58

1.01.2002

150.77

130.66

17.56

3,266.58

1.04.2001

150.77

130.66

17.56

3,266.58

1.04.2000

136.84

118.6

15.94

2,964.95

1.04.1999

129.13

111.91

15.04

2,797.75

 טבלאות להורדה