Skip Navigation Linksדף הבית > פרסומים ומדיניות חברתית > נתונים כלליים > שכר ממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי

נתונים כלליים - שכר ממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי

לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב לפי שיטה שנקבעה בחוק, ב-1 בינואר של כל שנה, ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי.

 

השכר הממוצע המעודכן:

  • לפי סעיף 1 בחוק: 8,955 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
  • לפי סעיף 2 בחוק - קצבאות: 9,089 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
  • לפי סעיף 2 בחוק - דמי ביטוח: 9,089 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

השכר הממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי החל ב-1.1.1999 (בש"ח) 

החל ביום

לפי סעיף 1

          לפי סעיף 2

קצבאות

דמי ביטוח

שכר חודשי ממוצע

אחוז שינוי

שכר חודשי ממוצע

אחוז שינוי

שכר חודשי ממוצע

אחוז שינוי

1.01.2014 8,955 2.6 9,089 3.0 9,089 3.0
1.01.2013 8,724 0.6 8,828 1.1 8,828 1.1
1.01.2012 8,503 3.8 8,619 3.8 8,619 3.8
1.01.2011 8,190 3.9 8,307 3.6 8,307 3.6
1.01.2010 7,884 0.6 8,015 1.1 8,015 1.1

1.01.2009

7,836

3.3

7,928

3.5

7,928

3.5

1.01.2008

7,583

2.9

7,663

1.7

7,663

1.7

1.01.2007

7,445

2.3

7,537

2.1

7,537

2.1

1.01.2006

7,277

5.8

7,383

6.0

7,383

6.0

1.01.2003

6,877

--

6,964

--

6,964

--

1.04.2002

6,877

--

6,964

--

6,964

-1.2

1.03.2002

6,877

-1.6

6,964

-1.2

7,050

--

1.01.2002

6,988

1.6

7,050

1.2

7,050

6.1

1.01.2001

6,877

10.2

6,964

9.7

6,964

9.7

1.01.2000

6,242

6.0

6,347

6.1

6,347

6.1

1.01.1999

5,890

1.7

5,981

1.4

5,981

1.4

 שכר ממוצע לפי סעיפים 1 ו-2 מאז שנת 1973 ועד היום